Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Author "Toruński, Janusz"

DSpace/Manakin Repository

Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Author "Toruński, Janusz"

Sort by: Order: Results:

 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2010)
  Koncepcja zarządzania proekologicznego obszarów prawnie chronionych zakłada ciągłe stosowanie kompleksowej prewencyjnej strategii ochrony środowiska ograniczającej produkcję i jej wytwory. Współcześnie zarządzanie i ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Konkurencyjność jest zależna od zadowolenia klienta. Zadowolenie to powstaje przez uwzględnienie jego potrzeb i poglądów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem produkcji i usług. Podstawowym wymaganiem klienta jest jakość, ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jednym z podstawowych sposobów racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym w ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dla każdej organizacji przedsięwzięciem strategicznym. Normy ISO serii 9000 obejmują wszystkie wzajemne połączone działania mające związek z wytwarzaniem produktu lub świadczeniem ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Transport kolejowy jest ważnym elementem systemu transportowego. Jakość usług w zakresie przewozu pasażerów wywiera duży wpływ na poziom życia społeczeństwa. Celem artykułu jest ocena jakości usług transportowych w przewozach ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest największą cywilną instytucją w Polsce, dysponującą rocznie ok. 50% wszystkimi środkami publicznymi, co stanowi ok. 20% produktu krajowego brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych "wypłaca ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Sukces każdej organizacji zależy od sprawnego nią zarządzania. To sprawne zarządzanie zależy od wdrożenia i utrzymania instrumentów zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania organizacji ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2010)
  W warunkach postępującej globalizacji sytuacja rynkowa ulega znacznej zmianie. Pojawiają się nowe determinanty sukcesu osiągane przez banki, takie jak relacje z klientami, kwalifikacje i motywacja pracowników, a także ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Realizując podstawowe zadania poszukiwania, eksploatacji złóż węglowodorów oraz przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego, sektor gazowniczy zobowiązany jest do prowadzenia polityki ekologicznej, zgodnej z obowiązującymi ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2010)
  Odnawialne źródła energii są dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Wiele państw podjęło próbę ograniczenia emisji zanieczyszczeń, które w dużej mierze przyczyniają się do powstania i pogłębiania efektu cieplarnianego. ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa są struktury procesowe. Działalność organizacji rozważa się i analizuje w ramach systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem procesów występujących w przedsiębiorstwie. Są ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Zagadnienie oceny opłacalności inwestycji w system CRM jest dość szeroko omawiane przez różnych specjalistów. Co do jednej rzeczy wszyscy wydają się być zgodni - ocena opłacalności inwestycji w system CRM jest zagadnieniem ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Chociaż od tysiącleci myślicieli i badaczy interesuje problematyka przywództwa, zwraca się uwagę, że jest ono jednym z najszerzej badanych, jednak najsłabiej rozumianych zagadnień w naukach społecznych. Pojęcie przywództwa ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Jakość można określać zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent może określać jakość jako jedną ze zmiennych, która kształtuje zyski i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Aby system zarządzania jakością ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  W polskim prawie oświatowym standardy pojawiły się po raz pierwszy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 roku. Ważne jest aby zwrócić uwagę nie tylko na to czego dotyczą, ale również ...
 • Toruński, Janusz; Kompa, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W sytuacji działania wolnego rynku, wiele przedsiębiorców zastanawia się nad możliwościami i sposobami poprawy efektywności swojego działania i zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów. Podstawą bytu każdego ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Na poziomie funkcjonowania administracji realizowana musi by konstytucyjna zasada "państwa prawa". Coraz bardziej pożądane staje się stosowanie metod zarządzania, które mogą i powinny usprawnić pracę urzędu, rozumianego ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Współcześnie konieczność ochrony środowiska wynika z wiedzy o niekorzystnych skutkach intensywnego rozwoju gospodarki. Postęp techniczny, mający charakter ciągłej rewolucji przemysłowej, prowadzi do rosnącej nieprzerwanie ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W Polsce najbardziej zaniedbanym działaniem z zakresu ochrony środowiska jest zagospodarowanie odpadów. Poziom odzysku surowców wtórnych jest bardzo mały. W selektywnej zbiórce odpadów zbiera się zaledwie 2,5% całego ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account