Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Subject "Kapitał ludzki"

DSpace/Manakin Repository

Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Subject "Kapitał ludzki"

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Efektywne zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga docenienia i odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i unikatowych cech kapitału ludzkiego oraz wynikającego z nich ...
 • Bombiak, Edyta (International Strategic Management Association (ISMA), 2021)
  Purpose: Green Intellectual Capital (GIC) is more and more frequently considered to be a new environmental strategy of company development. The purpose of the research was to assess the scope of implementation of GIC-centered ...
 • Bombiak, Edyta (International Strategic Management Association (ISMA), 2020-11)
  The Green Human Resource Management concept is relatively new to Polish managers. There is a research gap with respect to investigating the reasons behind limited practical implementation of GHRM. The objective of the ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2009)
  Organizację tworzą i rozwijają ludzie, dlatego kapitał ludzki pełni nadrzędną, strategiczną rolę kształtowaniu zarówno kapitału relacyjnego jak i strukturalnego. W efekcie twórczej pracy zatrudnionych kształtuje się ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  In knowledge-based economies, employees are considered the most valuable capital of modern organizations – the main elements of intellectual capital and the source of added value. These assets may be subject to either ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy jest uznawany za podstawowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Sednem koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim jest tworzenie wartości dodanej dzięki optymalnemu ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014)
  Ryzyko wydaje się być naturalnym stanem towarzyszącym każdemu przejawowi działalności gospodarczej. Nie oznacz to jednak, że menedżerowie powinni poddawać się skrajnemu determinizmowi. Wprost przeciwnie , ryzyko należy ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej ...
 • Bombiak, Edyta; Świrska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The consequence of treating people as a source of competitive advantage is the demand for the integration of a human capital management strategy with the overall business strategy. This implies the need for the practice ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współczesny rynek pracy – podobnie jak cała gospodarka – podlega głębokim i dynamicznym przeobrażeniom, które niosą ze sobą szereg szans ale i zagrożeń. Postępująca globalizacja i zmiany warunków konkurowania oparte na ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Kształtująca się obecnie gospodarka oparta na wiedzy doprowadziła do zwrócenia uwagi na istotna rolę kapitału ludzkiego oraz jego cech jakościowych. Obecnie to kapitał intelektualny pracowników staje się głównym ...
 • Janusek-Krysińska, Nikola (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Abstrakt: Artykuł zawiera analizę porównawczą poziomu rozwoju trzech polskich województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Za pomocą opracowanego miernika rozwoju regionalnego, autor analizuje cztery główne komponenty ...
 • Bombiak, Edyta; Marcysiak, Adam (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2017)
  Human capital is an economic category which is increasingly applied in the models of economic growth and development. Many studies have demonstrated its positive effect on economic development at the national and regional ...
 • Dziwulski, Jacek; Harasim, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  W artykule podjęto próbę zdefiniowania systemów motywacji pracowników, istotnych dla zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. Na początku autorzy zadają sobie pytanie: jak ważny jest wpływ poszczególnych elementów ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-06-02)
  W warunkach niepewności i ryzyka oraz postępującej zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa poszukują sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej, umożliwiającej realizację zamierzeń biznesowych. Konkurencyjność to zdolność do ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2010)
  Nie jest możliwe wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju bez aktywnego udziału potencjału ludzkiego. Ludzie stanowią bowiem czynnik sprawczy wszelkich zmian oraz główne źródło innowacji. Dla efektywnego wspierania ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Zachodzące na rynku pracy przeobrażenia, związane z jednej strony z przekształ-ceniami struktury demograficznej współczesnych społeczeństw, z drugiej zaś z procesami globalizacyjnymi i szybko postępującą restrukturyzacją ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account