Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Subject "Kapitał intelektualny"

DSpace/Manakin Repository

Browsing Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences by Subject "Kapitał intelektualny"

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Wojskowa Akademia Techniczna, 2017)
  W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki to najcenniejszy zasób będący w dyspozycji organizacji. W tym kontekście wyzwaniem dla pracodawców staje się przyciąganie i zatrzymanie utalentowanych pracowników. Na dzisiejszym, ...
 • Bombiak, Edyta (International Strategic Management Association (ISMA), 2021)
  Purpose: Green Intellectual Capital (GIC) is more and more frequently considered to be a new environmental strategy of company development. The purpose of the research was to assess the scope of implementation of GIC-centered ...
 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2016)
  Nawiązywanie oraz podtrzymywanie trwałych związków rynkowych stanowi istotę funkcjonowania każdej organizacji. Architektami tych relacji są zawsze pracownicy. Właściwie ukształtowane relacje wewnątrz organizacji dają ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest trudny do odtworzenia i skopiowania przez konkurentów rynkowych, dlatego stanowi on istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na jego kluczową i stale rosnącą rangę ...
 • Bombiak, Edyta (2015)
  Silna konkurencja to zasadniczy atrybut współczesnej gospodarki. Obecnie rywalizują nie tylko przedsiębior-stwa, ale również kraje, regiony i miasta prześcigając się w ofercie warunków dla inwestorów. Trudnym do imitowania ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  O przewadze konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw decydują zasoby je wyróżniające, unikatowe i trudne do kopiowania przez konkurencję. Aktywem tym jest kapitał intelektualny będący rezultatem umiejętnego wykorzystywania ...
 • Bombiak, Edyta (2017-08-02)
  Przez wiele lat o istocie przedsiębiorstwa i jego zdolnościach konkurencyjnych decydowały aktywa materialne i finansowe, jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym źródła przewagi ewoluują. W ostatnich latach jesteśmy świadkami ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Znamienne dla współczesnych czasów, określanych mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest dostrzeżenie znaczenia kapitału intelektualnego, który coraz częściej odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw. ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014)
  Ryzyko wydaje się być naturalnym stanem towarzyszącym każdemu przejawowi działalności gospodarczej. Nie oznacz to jednak, że menedżerowie powinni poddawać się skrajnemu determinizmowi. Wprost przeciwnie , ryzyko należy ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2014)
  W gospodarce ery informacyjnej rośnie rola uczelni jako organizacji będących źródłem unikatowej wiedzy. Jednak w obliczu zmian zachodzących na rynku usług edukacyjnych pojawia się konieczność dostosowania działalności ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współcześnie podstawą funkcjonowania każdej organizacji są zasoby ludzkie, które stanowią część kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W warunkach silnej konkurencji na rynku, firma chcąc osiągnąć sukces powinna dążyć ...
 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie ...
 • Bombiak, Edyta; Świrska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The consequence of treating people as a source of competitive advantage is the demand for the integration of a human capital management strategy with the overall business strategy. This implies the need for the practice ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki jakościowych koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego oraz ich użyteczności w procesie jego diagnozy i oceny. Omówiono w nim istotę oraz wady i zalety najbardziej popularnych ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Obecny etap rozwoju światowej gospodarki uczynił z kapitału intelektualnego główne źródło wartości przedsiębiorstwa. Kapitałem tym dysponuje każde przedsiębiorstwo, jednak nie każde potrafi to wykorzystać. Niewykorzystane ...
 • Cielemęcki, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Publikacja ta przedstawia problematykę związaną realizowaniem polityki personalnej w organizacjach XXI wieku. Nieustannie zachodzące zmiany w otoczeniu wymuszają zmianę optyki w tym obszarze zarządzania. W rozdziale ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Spodziewana od dłuższego czasu zmiana tradycyjnej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, stopniowo staje się rzeczywistością, stąd popularność zyskującej na znaczeniu koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. ...
 • Bombiak, Edyta (2015)
  Współczesna gospodarka wkroczyła w epokę, w której umiejętność zarządzania aktywami niewidocznymi przesądza o sukcesie rozwojowym zarówno na poziomie mikroekonomicznym jak i makroekonomicznym. Fakt, iż pozycja rynkowa ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account