Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych / Faculty of Economic and Legal Sciences

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych / Faculty of Economic and Legal Sciences

Najnowsze pozycje

 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (2018-12-10)
  Celem artykułu było szczegółowe określenie strat pieniężnych, spowodowanych przez mobbing w miejscu pracy w Polsce, na podstawie danych makroekonomicznych za 2017 rok. Po określeniu skali mobbingu i skutków, jakie ponoszą ...
 • Szarek, Stanislaw (Wieś Jutra, 2010)
  There were presented economic results of hormesis effect used in agriculture. It was proved, that different amount of heavy metals in soils thanks to this effect occurrence can explain in satisfactory way the yield ...
 • Szarek, Stanislaw; Szarek, Ewelina (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018-09-30)
  The aim of this research is to comprehensively determine the monetary losses caused by mobbing and violence in the workplace in Poland, based on macroeconomic data for 2017 and own investigation. After determining the scale ...
 • Gieorgica, J. Paweł (Presscom Sp. z o. o., 2018)
  Tematem prezentowanej monografii są aktualne zagadnienia związane z procesami migracji ludzi, ale także przepływami kapitału i idei, jakie miały miejsce w wymiarze globalnym i regionalnym w okresie ostatnich kilku dekad. ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronnego sędziego jest jednym z podstawowych elementów niezawisłości sądu. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) przewiduje dwa tryby wyłączenia sędziego od orzekania w danej sprawie. ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS