Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych / Faculty of Economic and Legal Sciences

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych / Faculty of Economic and Legal Sciences

Najnowsze pozycje

 • Wojewoda-Buraczyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Publikacja dotyczy problematyki wpływu procesu stosowania prawa na uprawnienia jednostki na przykładzie przepisów prawa podatkowego przyznających preferencje podatkowe osobom niepełnosprawnym w zakresie podatku dochodowego ...
 • Demianiuk, Regina; Bandarenka, Natallia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  В статье исследована специфика формирования и функционирования логистических центров в соседних государствах: в Польше и в Беларуси. В польской логистической системе выделены центры, которые в определенной степени соответствуют ...
 • Marcysiak, Adam; Marcysiak, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Transport kolejowy stanowi istotny element łańcucha dostaw. Celem opracowania jest ukazanie zakresu zmian, jakie dokonują się na rynku przewozów kolejowych w Polsce. Analizie poddano zarówno rynek przewozów towarowych, ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Omówiono koncepcję utworzenia w Polsce klastra, który świadczyłby międzynarodowe usługi logistyczne na kierunku wschodnim. Przedstawiono klaster, który funkcjonuje w sposób geograficznie nakierowany. Artykuł zawiera ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką terytorialną staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów. System zarządzania jakością jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania pracą urzędu rozumianego ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS