Społeczno-prawne aspekty niskiej frekwencji wyborczej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jackiewicz, Maksymilian
dc.date.accessioned 2017-09-08T11:16:57Z
dc.date.available 2017-09-08T11:16:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 275-280 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1481
dc.description The purpose of this publication is to explain the basic value of democracy, which is to participate in the general elections. Issues raised are intended to explain the reasons for targeting citizens to participate in elections, as one of the basic tasks of a responsible, aware of their rights of society. A general election is an important aspect in the lives of citizens, which should not be underestimated. In this way they are expressed aspects such as membership, interest in current affairs, opinion, responsibility. All these factors have a huge impact on shaping the direction in which it is to be in Poland in the future. This responsibility rests precisely on society through their conscious choice. Lack of involvement in social life by not participating in the elections could have negative effects impacting on future generations. Play an important role in raising awareness of state institutions that perform functions citizens. In cope with such tasks, these institutions should arrange a variety of actions, designed to encourage citizens to participate actively in the selection of candidates, deciding on the most important issues in the country. It is this attitude and commitment is the basis of conscious striving for democracy pl
dc.description.abstract Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie podstawowej wartość demokracji, jakim jest udział w wyborach powszechnych. Poruszone kwestie mają za zadanie wyjaśnić przyczyny ukierunkowania się obywateli, dotyczące uczestnictwa w wyborach, jako jedno z podstawowych zadań odpowiedzialnego, świadomego swych praw społeczeństwa. Wybory powszechne to ważny aspekt w życiu obywateli, który nie powinien być bagatelizowany. W ten sposób wyrażane są takie aspekty, jak: przynależność, zainteresowanie sprawami bieżącymi, poglądy, odpowiedzialność. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na ukształtowanie kierunku, w jakim ma podążać Polska. Odpowiedzialność ta spoczywa właśnie na społeczeństwie poprzez jego świadomy wybór. Brak zaangażowania obywateli w życie społeczne, co wyraża się nieuczestniczeniem w wyborach, może mieć skutki negatywne wpływające na kolejne pokolenia. Ważną rolę odgrywają instytucje państwowe w uświadomieniu obywatelom ich znaczenia. W sprostaniu takim zadaniom instytucje te powinny aranżować różnorodne akcje, mające na celu zachęcenie obywateli w aktywnym uczestnictwie przy wyborze kandydatów, decydujących o najważniejszych sprawach w ojczyźnie. Właśnie ta postawa i zaangażowanie jest podstawą świadomego dążenia do demokracji pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Demokracja pl
dc.subject Frekwencja pl
dc.subject Społeczeństwo pl
dc.subject Wybory powszechne pl
dc.subject Democracy pl
dc.subject General election pl
dc.subject People pl
dc.subject Voter turnout pl
dc.title Społeczno-prawne aspekty niskiej frekwencji wyborczej pl
dc.title.alternative Socio-legal aspects of low voter turnout pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics