Satysfakcja pracowników źródłem przewagi konkurencyjnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Satysfakcja pracowników źródłem przewagi konkurencyjnej
Tytuł równoległy: Employee satisfaction source of competitive advantage
Autor: Jalowska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1480
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 261-274
Abstract: Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku to niełatwe zadanie dla każdego przedsiębiorcy. Różnorodność ofert poszczególnych instytucji powoduje, że ulepszanie produktów czy usług jest podstawowym zadaniem przedsiębiorstw nastawionych na osiągnięcie przewagi w sektorze. Sukces organizacji jest efektem pracy wszystkich zatrudnionych w niej pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, dlatego tak istotne jest tworzenie odpowiedniego klimatu, który sprzyja efektywnej pracy oraz wpływa na poziom satysfakcji pracowników. Dla wielu z nich zadowolenie z wykonywanej pracy jest priorytetem i czynnikiem zwiększającym zaangażowanie, które z kolei przekłada się na generowane zyski i pozycję na rynku
Description: Maintaining a competitive position on the market is not an easy task for any entrepreneur. The variety of offers individual institutions causes improvement of products and services is the main responsibility of companies focused on achieving superiority in the sector. The success of an organization is the result of the work of all its employees, regardless of their position, so it is important to create a climate that is conducive to efficient work and affects the level of employee satisfaction. For many, job satisfaction is a priority and a factor increasing engagement, which in turn translates into generated profits and market position

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics