Proces szkolenia istotnym elementem rozwoju organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Domańska, Joanna
dc.date.accessioned 2017-09-08T11:01:54Z
dc.date.available 2017-09-08T11:01:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 253-260 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1479
dc.description The success of any organization is highly qualified staff, which in addition to theoretical knowledge also has a baggage of experience gained in practice or in the training process. Each competent chief sees need douczenia of his subordinates regardless of job they hold. Necessary, they are necessary also in view of new technologies, which at the present time are often introduced in many companies. By training process was efficient and brought the expected results should be scrutinized targets skills and adapt location and method of training for a particular employee and responsibilities exercised on his workstation. Underdeveloped venture may bring more harm than good, and exposes the organization to costs. To prevent this, it is worth considering the possibility of the organization, to eliminate any adverse effects pl
dc.description.abstract Podstawą sukcesu każdej organizacji jest wysoko wykwalifikowana kadra, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada także bagaż doświadczeń nabytych w praktyce lub w procesie szkoleniowym. Każdy kompetentny przełożony dostrzeże potrzebę douczenia u swych podwładnych niezależnie od pełnionej przez nich funkcji. Potrzeby takie są konieczne także z punktu widzenia nowych technologii, które w obecnych czasach są często wprowadzane w wielu przedsiębiorstwach. By proces szkoleniowy przebiegał sprawnie i przyniósł zamierzone efekty, należy dokładnie przeanalizować cele podnoszenia kwalifikacji oraz odpowiednio dostosować miejsce i metodę szkoleniową do konkretnego pracownika i jego obowiązków służbowych. Niedopracowane przedsięwzięcie może przynieść więcej szkód niż korzyści, a także naraża organizację na koszty. Aby temu zapobiec warto przeanalizować możliwości organizacji, by wyeliminować wszelkie niepożądane skutki pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Organizacja przedsiębiorstwa pl
dc.subject Szkolenie pracowników pl
dc.subject Zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject Enterprise organisation pl
dc.subject Human Resources Management (HRM) pl
dc.subject Staff training pl
dc.title Proces szkolenia istotnym elementem rozwoju organizacji pl
dc.title.alternative The process of training an important part of the development organization pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics