Proces szkolenia istotnym elementem rozwoju organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Proces szkolenia istotnym elementem rozwoju organizacji
Tytuł równoległy: The process of training an important part of the development organization
Autor: Domańska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1479
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 253-260
Abstract: Podstawą sukcesu każdej organizacji jest wysoko wykwalifikowana kadra, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada także bagaż doświadczeń nabytych w praktyce lub w procesie szkoleniowym. Każdy kompetentny przełożony dostrzeże potrzebę douczenia u swych podwładnych niezależnie od pełnionej przez nich funkcji. Potrzeby takie są konieczne także z punktu widzenia nowych technologii, które w obecnych czasach są często wprowadzane w wielu przedsiębiorstwach. By proces szkoleniowy przebiegał sprawnie i przyniósł zamierzone efekty, należy dokładnie przeanalizować cele podnoszenia kwalifikacji oraz odpowiednio dostosować miejsce i metodę szkoleniową do konkretnego pracownika i jego obowiązków służbowych. Niedopracowane przedsięwzięcie może przynieść więcej szkód niż korzyści, a także naraża organizację na koszty. Aby temu zapobiec warto przeanalizować możliwości organizacji, by wyeliminować wszelkie niepożądane skutki
Description: The success of any organization is highly qualified staff, which in addition to theoretical knowledge also has a baggage of experience gained in practice or in the training process. Each competent chief sees need douczenia of his subordinates regardless of job they hold. Necessary, they are necessary also in view of new technologies, which at the present time are often introduced in many companies. By training process was efficient and brought the expected results should be scrutinized targets skills and adapt location and method of training for a particular employee and responsibilities exercised on his workstation. Underdeveloped venture may bring more harm than good, and exposes the organization to costs. To prevent this, it is worth considering the possibility of the organization, to eliminate any adverse effects

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics