Wykorzystanie benchmarkingu podczas usprawniania procesów w przedsiębiorstwie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wykorzystanie benchmarkingu podczas usprawniania procesów w przedsiębiorstwie
Tytuł równoległy: The use of benchmarking during business processes improvement
Autor: Chechłowska, Weronika
URI: http://hdl.handle.net/11331/1474
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 283-291
Abstract: Proces jest to ciąg powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia określonego z góry celu. Zarządzanie procesami polega na sprawnym i skutecznym planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu systemu procesów oraz motywowaniu pracowników. W dzisiejszych czasach warto udoskonalać procesy, a jednym ze sposobów doskonalenia procesów jest benchmarking, czyli uczenie się od najlepszych, porównywanie cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży. Proces benchmarkingu dzieli się na cztery etapy: planowanie, analiza, interpretacja i wdrożenie
Description: The process is a sequence of interrelated activities that leads to the achievement of predetermined goals. The processes management lies in the efficient and effective planning, organizing and controlling of processes and motivating employees. Nowadays, it is worth to improve processes, and one of the ways of processes improvement is benchmarking - learning from the best, comparing the characteristics of organizations from competitors or leading firms in the industry. Benchmarking is divided into four phases: planning, analysis, interpretation and implementation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics