Istota i czynniki rozwoju lokalnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Istota i czynniki rozwoju lokalnego
Tytuł równoległy: The essence and factors of local development
Autor: Gęsina, Milena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1472
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 267-273
Abstract: Rozwój lokalny jest określeniem złożonym, dotyczącym wielu istotnych zmian w danej przestrzeni. Każda jednostka samorządowa posiada pewien potencjał rozwoju, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie miejscowej społeczności możliwie wysokiego poziomu życia poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Celem artykułu jest ukazanie istoty i czynników rozwoju lokalnego, które są ze sobą dokładnie powiązane, uzupełniają się wzajemnie, są bardzo ważne dla społeczności lokalnej
Description: Local development is a complex term, on many important changes in a given space. Each local government unit has a development potential, whose primary goal is to provide the local community as high a standard of living through the use of available resources. The aim of the article is to show the nature and local development factors that are closely linked with each other, complement each other, they are very important for the local community

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics