Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej - mit czy rzeczywistość?

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej - mit czy rzeczywistość?
Tytuł równoległy: Gender as a determinant of career - myth or reality?
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1456
Date: 2016
Źródło: Marketing i Rynek. R. 23, nr 7 (2016), s. 53-71
Abstract: Dyskryminacja ze względu na płeć jest zakazana zarówno w ustawodawstwie europejskim jak i polskim. W praktyce niejednokrotnie regulacje prawne nie zawsze znajdują jednak przełożenie na praktykę. Wspierane przez UE liczne inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji płciowej przynoszą wprawdzie systematyczną poprawę sytuacji w tym obszarze, jednak przedstawione wyniki analiz oraz badań empirycznych świadczą o tym, że kobiety nadal mają znacznie mniejsze szanse na osiągniecie sukcesu zawodowego niż mężczyźni. Trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy jest spowodowana szeregiem przeszkód utrudniających rozwój ich kariery zawodowej. Sytuacja taka stanowi przejaw patologii ograniczającej efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i prowadzi do marnotrawienia potencjału kompetencyjnego.
Description: Discrimination based on sex is prohibited in both the European legislation and Polish. In practice, often regulations are not always translate into practice, however. EU supported a number of initiatives aimed at combating gender discrimination, although they bring a systematic improvement in this area, however, presented the results of analyzes and empirical studies indicate that women still have a much lower chance of achieving professional success than men. The more difficult the situation of women in the labor market is caused by a number of obstacles to the development of their careers. This situation is a manifestation of the pathology of limiting the effective management of human resources and leads to a waste of potential competence.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics