Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach
Tytuł równoległy: Flexibility and stabilization - employment policy dilemmas in contemporary organizations
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1455
Date: 2016
Źródło: Marketing i Rynek. R. 23, nr 3 (2016), s. 50-59
Abstract: Funkcjonowanie współczesnych organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia oraz permanentnej niepewności wymusza wzrost ich elastyczności i adaptacyjności. Podstawą konkurencyjności staje się zdolność do szybkiego reagowania na zmiany, a nawet ich wyprzedzania. Konieczność dostosowania się do zmian wymaga od przedsiębiorstwa uelastycznienia zatrudnienia. Elastyczne formy organizacji pracy są zdecydowanie bardziej korzystne dla pracodawców niż rozwiązania tradycyjne, gdyż stwarzają możliwość swobodnego dostosowania zatrudnienia do zmieniających się potrzeb rynkowych. Upowszechnianie tych form pokazuje jednak także ich negatywne konsekwencje, które nie zawsze są możliwe do uniknięcia. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na szanse i zagrożenia, jakie niesie uelastycznienie zatrudnienia, akcentując rysujący się dylemat między dążeniem do elastyczności a koniecznością zapewnienia pewnego poziomu stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia strategicznym zasobom przedsiębiorstwa, jakimi są zasoby ludzkie.
Description: The functioning of modern organizations under turbulent environment and ongoing uncertainty forces increase their flexibility and adaptability. The basis of competitiveness is the ability to respond quickly to change, or even to anticipate them. The need to adapt to the changes required by the company greater flexibility in employment. Flexible forms of work organization are much more favorable to employers than traditional solutions, as these create employment opportunity to freely adapt to changing market needs. Dissemination of these forms shows but also their negative consequences, which are not always avoidable. This article highlights the opportunities and threats posed more flexible employment, emphasizing drawing a dilemma between the need for flexibility and the need to ensure a certain level of stability and employment security strategic resources of the company, which is human resources.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics