Zarządzanie niewidocznymi aktywami przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bombiak, Edyta
dc.date.accessioned 2017-08-22T07:29:31Z
dc.date.available 2017-08-22T07:29:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2015, nr 7, s. 72-82 pl
dc.identifier.issn 0860-6846
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1454
dc.description Changes in the knowledge-based economy meant that the effective management of intangible assets is a valuable competence, critical about the real value of contemporary organizations, hence the literature is growing number of publications dealing with this subject. In this paper we attempt to highlight the essence of intangible assets and their role in shaping the business value and implement the concept of diagnosis scale management. A survey conducted among senior executives have shown that increasing awareness of the importance of managing these assets, which is reflected in the gradual implementation of the concept of invisible asset management in practice. However, this process is implemented in a piecemeal fashion. Seems particularly problematic aspect of their measurement and reporting. Meanwhile, belittling and skipping so important stages significantly reduces the ability to generate added value through intangible assets en
dc.description.abstract Współczesna gospodarka wkroczyła w epokę, w której umiejętność zarządzania aktywami niewidocznymi przesądza o sukcesie rozwojowym zarówno na poziomie mikroekonomicznym jak i makroekonomicznym. Fakt, iż pozycja rynkowa dzisiejszych organizacji coraz częściej zależy od umiejętności wykorzystania posiadanych aktywów niewidocznych jest niezaprzeczalny. Wymusza to zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, dzięki którym aktywa te nie będą pozostawać poza obszarem procesów zarządczych. Skuteczność tych procesów jest zdeterminowana uwzględnieniem specyficznych właściwości aktywów niewidocznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty aktywów niematerialnych i ich roli w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz diagnoza skali wdrożenia koncepcji zarządzania nimi w praktyce gospodarczej. Dla realizacji przyjętego celu w toku badań posłużono się analizą i krytyką literatury oraz metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Aktywa niematerialne pl
dc.subject Kapitał intelektualny pl
dc.subject Wycena pl
dc.subject Zarządzanie przedsiębiorstwem pl
dc.subject Enterprise management en
dc.subject Intellectual capital en
dc.subject Intangible assets en
dc.subject Valuation en
dc.title Zarządzanie niewidocznymi aktywami przedsiębiorstwa pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics