Efektywność funkcji personalnej jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efektywność funkcji personalnej jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
Tytuł równoległy: The effectiveness of the HR function as a determinant of the competitiveness of enterprises and regions
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1443
Date: 2017
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 37-59
Abstract: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy jest uznawany za podstawowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Sednem koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim jest tworzenie wartości dodanej dzięki optymalnemu dysponowaniu tym kapitałem. W tym kontekście proces kadrowy nabiera znaczenia strategicznego. Ważnym etapem i zasadniczym wyróżnikiem koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim jest systematyczny i celowy pomiar efektywność funkcji personalnej. Wymaga to zastosowania zarówno operacyjnych jak i strategicznych wskaźników diagnostycznych, które pozwalają mierzyć różne atrybuty związane z kapitałem ludzkim i oceniać efektywność działań personalnych ukierunkowanych na jego kształtowanie. Mimo wagi omawianego zagadnienia problematyka ta w dalszym ciągu jest niedostatecznie rozpoznana na gruncie literatury oraz traktowana jako trudne wyzwanie dla menedżerów w praktyce gospodarczej, stąd potrzeba identyfikacji i klasyfikacji najważniejszych grup mierników parametryzujących przebieg procesów personalnych
Description: Human capital in a knowledge-based economy is considered to be the primary factor in the competitiveness of enterprises and regions. The essence of the concept of human capital management is to create added value through optimal disposition of the capital. In this context, the process of human resources strategic importance. An important step and an essential feature of the concept of human capital management is a systematic and purposeful measurement of the effectiveness of the HR function. This requires both operational and strategic diagnostic indicators that allow you to measure various attributes related to human capital and evaluate the effectiveness of personnel actions aimed at the formation. Despite the importance of this issue is the issue is still not sufficiently recognized on the basis of literature and regarded as a difficult challenge for managers in business practice, hence the need for the identification and classification of the most important groups of meters parametric personnel processes.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics