Konfiguracje łańcucha dostaw

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Konfiguracje łańcucha dostaw
Tytuł równoległy: Supply chain configurations
Autor: Markiewicz, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1440
Data: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 269-274
Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę zobrazowania podstawowych tendencji w zakresie formowania łańcuchów dostaw. Przedstawiona została istota konfiguracji łańcuchów dostaw, jak również przykładowe struktury łańcuchów dostaw. Omówiono takie konfiguracje, jak prosty łańcuch dostaw, rozszerzony łańcuch dostaw oraz kompleksowy łańcuch dostaw. W artykule wyjaśniono także, od czego zależy rodzaj powiązań w łańcuchu dostaw
Opis: This article attempts to highlight the main trends in the formation of supply chains. The essence of supply chain configuration, as well as provides an example of the structure of supply chains has been presented. Such configurations as a simple supply chain, extended supply chain and complex supply chain are discussed. Article also explaines what determines the type of links in the supply chain

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki