Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie Miasta Siedlce

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie Miasta Siedlce
Tytuł równoległy: Local development strategy on the example of Siedlce City
Autor: Gęsina, Milena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1439
Data: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 261-267
Streszczenie: Strategia jest wszechstronnym planem rozwoju danego mikroregionu, który przedstawia strategiczne cele rozwoju, wytycza szczegółowe kierunki działania oraz określa podział środków finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. Każda jednostka samorządowa zmierza do pełnego rozwoju gospodarczego zarządzanego przez siebie terenu. Opracowanie strategii pozwala na wykorzystanie posiadanych zasobów w jak największym stopniu
Opis: The strategy is a comprehensive plan of development of the micro-region, which presents the strategic goals of development, sets out specific courses of action and determines the allocation of financial resources necessary to the implementation of tasks. Each unit of local government aims to complete the economic development of the area managed by it. Developing a strategy allows to use existing resources as much as possible

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki