Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rzemieniak, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-07-06T07:54:13Z
dc.date.available 2017-07-06T07:54:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 35-45 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1421
dc.description The article concentrates on aspects of marketing communication in marketing 3.0. People have access to a large amount of information with the popularization and the increasing reach of the Internet. For most organizations, development of the Internet means creating a new medium of marketing communication. In the twenty-first century, it is not enough that the company produces a good quality product - it must be professional in communication with the environment. This determines the development of marketing communication tools. The article presents desk research based on secondary sources and on the method of participant observation, employed by a practitioner of sport in the person of the article`s author. en
dc.description.abstract W opracowaniu przedmiotem analizy była kwestia badania relacji pomiędzy rosnącą popularnością i zasięgiem Internetu a coraz większą liczbą osób otrzymującą dostęp do masowej informacji. Dla zdecydowanej większości organizacji rozwój Internetu oznaczał głównie powstanie nowego medium komunikacji marketingowej. W XXI wieku nie wystarczy, aby organizacja wytwarzała dobrą jakościowo ofertę – musi się on w profesjonalny sposób porozumiewać z otoczeniem, a to determinuje rozwój instrumentów komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0. W artykule przedstawiono różne podejścia do definiowania działań komunikacyjnych w marketingu 3.0 w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym, głównie technologicznym, a także podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zmiany technologii determinują nowe zjawiska w komunikacji marketingowej w marketingu 3.0. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prowadzonych metodą desk research oraz obserwacje uczestniczące. Przeprowadzone badania pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej tezy dotyczącej istotnego wpływu zmian technologicznych w otoczeniu rynkowym na działania komunikacyjne w marketingu 3.0. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Komunikacja marketingowa pl
dc.subject Marketing 3.0 pl
dc.subject Marketing communication en
dc.title Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0 pl
dc.title.alternative Aspects of marketing communication in marketing 3.0 en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics