Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0
Tytuł równoległy: Aspects of marketing communication in marketing 3.0
Autor: Rzemieniak, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1421
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 35-45
Abstract: W opracowaniu przedmiotem analizy była kwestia badania relacji pomiędzy rosnącą popularnością i zasięgiem Internetu a coraz większą liczbą osób otrzymującą dostęp do masowej informacji. Dla zdecydowanej większości organizacji rozwój Internetu oznaczał głównie powstanie nowego medium komunikacji marketingowej. W XXI wieku nie wystarczy, aby organizacja wytwarzała dobrą jakościowo ofertę – musi się on w profesjonalny sposób porozumiewać z otoczeniem, a to determinuje rozwój instrumentów komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0. W artykule przedstawiono różne podejścia do definiowania działań komunikacyjnych w marketingu 3.0 w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym, głównie technologicznym, a także podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zmiany technologii determinują nowe zjawiska w komunikacji marketingowej w marketingu 3.0. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prowadzonych metodą desk research oraz obserwacje uczestniczące. Przeprowadzone badania pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej tezy dotyczącej istotnego wpływu zmian technologicznych w otoczeniu rynkowym na działania komunikacyjne w marketingu 3.0.
Description: The article concentrates on aspects of marketing communication in marketing 3.0. People have access to a large amount of information with the popularization and the increasing reach of the Internet. For most organizations, development of the Internet means creating a new medium of marketing communication. In the twenty-first century, it is not enough that the company produces a good quality product - it must be professional in communication with the environment. This determines the development of marketing communication tools. The article presents desk research based on secondary sources and on the method of participant observation, employed by a practitioner of sport in the person of the article`s author.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics