The laws protecting pets in Poland

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł The laws protecting pets in Poland
Tytuł równoległy: Prawna ochrona zwierząt domowych w Polsce
Autor: Bednarczyk, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1412
Data: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 121-131
Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie przepisów prawnych chroniących zwierzęta domowe w Polsce. Przedstawiono rozwój prawodawstwa w tym zakresie oraz stan obecny. Celem niniejszej publikacji była analiza przepisów prawnych i dostępnej literatury oraz analiza działalności organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt.
Opis: The paper tackles the issue of regulations protecting pets in Poland. The paper presents the development and current status of legislation in this area. The aim of this paper is to analyse the regulations and the available literature and analysis of the activities of state authorities in the supervision of animal protection laws.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki