Opłacalność produkcji borówki wysokiej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grużewska, Agata
dc.contributor.author Zarzecka, Krystyna
dc.contributor.author Gugała, Marek
dc.contributor.author Baranowska, Alicja
dc.contributor.author Bącik, Marek
dc.date.accessioned 2017-07-03T12:01:01Z
dc.date.available 2017-07-03T12:01:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 95-105 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1410
dc.description Poland is a major producer of berries including highbush blueberry (American). The profitability of growing highbush blueberry depends, not only, on expenses incurred for the annual plantation, but also primarily, on the purchase price and yield quantity. Field experiments were conducted on a commercial plantation with an area of 1 hectare between the years 2008-2014. The research material consisted of data regarding the cultivation of an autumn highbush blueberry. The aim of the study was to determine the economic efficiency of highbush blueberry production on the basis of SGM (Standard Gross Margin). The results revealed that the production of highbush blueberry in 2008-2014 was profitable. en
dc.description.abstract Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym borówki wysokiej (amerykańskiej). Opłacalność uprawy borówki wysokiej zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości zbieranych plonów i cen skupu owoców. Oceny ekonomicznej dokonano na podstawie plantacji produkcyjnej o powierzchni 1 ha prowadzonej w latach 2008-2014, przy cenach z 2014 roku. Materiał badawczy stanowiły dane z gospodarstw gminy Adamów. Celem badań było określenie opłacalności uprawy borówki amerykańskiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja borówki wysokiej w latach 2008-2014 była opłacalna. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Analiza kosztów pl
dc.subject Borówka wysoka pl
dc.subject Opłacalność pl
dc.subject Cost analysis en
dc.subject Highbush blueberry en
dc.subject Profitability en
dc.title Opłacalność produkcji borówki wysokiej pl
dc.title.alternative Profitability of highbush blueberry production en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics