Opłacalność produkcji borówki wysokiej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Opłacalność produkcji borówki wysokiej
Tytuł równoległy: Profitability of highbush blueberry production
Autor: Grużewska, Agata; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Baranowska, Alicja; Bącik, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1410
Data: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 95-105
Streszczenie: Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym borówki wysokiej (amerykańskiej). Opłacalność uprawy borówki wysokiej zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości zbieranych plonów i cen skupu owoców. Oceny ekonomicznej dokonano na podstawie plantacji produkcyjnej o powierzchni 1 ha prowadzonej w latach 2008-2014, przy cenach z 2014 roku. Materiał badawczy stanowiły dane z gospodarstw gminy Adamów. Celem badań było określenie opłacalności uprawy borówki amerykańskiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja borówki wysokiej w latach 2008-2014 była opłacalna.
Opis: Poland is a major producer of berries including highbush blueberry (American). The profitability of growing highbush blueberry depends, not only, on expenses incurred for the annual plantation, but also primarily, on the purchase price and yield quantity. Field experiments were conducted on a commercial plantation with an area of 1 hectare between the years 2008-2014. The research material consisted of data regarding the cultivation of an autumn highbush blueberry. The aim of the study was to determine the economic efficiency of highbush blueberry production on the basis of SGM (Standard Gross Margin). The results revealed that the production of highbush blueberry in 2008-2014 was profitable.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki