Wpływ wiedzy menedżerów na zakres implementacji zarządzania strategicznego w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw usług transportowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ wiedzy menedżerów na zakres implementacji zarządzania strategicznego w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw usług transportowych
Tytuł równoległy: The impact of managers’ knowledge on the scope of the implementation of strategic management in the SME – companies transport services example
Autor: Grochowski, Krzysztof; Zwierzchowski, Daniel
URI: http://hdl.handle.net/11331/1408
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 40 (113) 2017, s. 71-81
Abstract: Współcześni menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami muszą zacząć podejmować działania w wymiarze strategicznym, mając na celu rozwiązywanie problemów przesądzających o istnieniu na rynku. Oznacza to, iż przedsiębiorcy powinni tworzyć własne, a zarazem niepowtarzalne koncepcje działania, biorąc pod uwagę teraźniejsze i przyszłe zmiany otoczenia. Aktualna wiedza o zakresie stosowania w praktyce metod i procedur zarządzania strategicznego jest nadal skromna, głównie w przedsiębiorstwach sektora MSP. Jedną z przyczyn postawionej tak tezy jest to, iż zarządzanie strategiczne powstało i ewoluowało w odpowiedzi na zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw.
Description: Modern managers who are managing businesses must begin to take action on the strategic dimension, with the aim of solving the problems of the existence of the market. This means that entrepreneurs need to create their own unique concepts at the same time taking intoaccount the present and future environmental change. Current knowledge about the application in practice methods and procedures of strategic management is still limited, especially in the SME sector. One of the reasons for that thesis is that strategic management arose and evolved in response to the needs of large enterprises.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics