Between tradition and present times. Polish culture and globalization (selected issues)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Between tradition and present times. Polish culture and globalization (selected issues)
Autor: Walęciuk-Dejneka, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1403
Date: 2014
Źródło: Spotkania Humanistyczne. - 2012-2013, nr 2-3, s. 137-143
Abstract: Tematem artykułu jest problem globalizacji w kulturze, a węziej w polskiej kulturze ludowej w jej wymiarze tradycyjnym i w relacji do współczesności. W konsekwencji przekształceń tradycyjnego obrazu świata transformacjom ulegają nie tylko wzory akceptowanych zachowań, ale również wyobrażeń sytuacji, systemów motywacyjnych czy ich legitymizacji. Próbę odczytania kulturowych sensów słów czy gestów, wykonywanych w obrzędowości tradycyjnej i ich współczesną odmianę pokazujemy na kilku przykładach: obrzędowości weselnej, bożonarodzeniowej i dożynkowej.
Description: This article has a polish version: Między tradycją a współczesnością. Kultura polska wobec globalizacji (wybrane problemy), w: Europa Środkowa salon czy przedpokój Europy, red. A. Gogacz, Łódź 2010, s. 85-93.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics