O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego
Autor: Fehler, Włodzimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1381
Date: 2016
Źródło: Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, 2016, s. 24-43
Abstract: W kwestiach związanych z pojmowaniem istoty bezpieczeństwa informacyjnego istnieje spory chaos zwiększany przez propagowanie (często na zasadzie bezrefleksyjnego powielania cudzych poglądów) pojęć błędnych i nieprecyzyjnych bądź też nieaktualnych i nieodzwierciedlających aktualnego stanu wiedzy. Warto zauważyć także, iż rozważania dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego bardzo często przyjmują formę inkluzywną, ograniczającą się tylko do ochrony informacji niejawnych i poufnych, cyberprzestrzeni i zachodzących tam zjawisk oraz stosowanych technik oraz narzędzi. Dostrzegając rosnącą rolę i rangę technologii informatycznych nie można jednak w myśleniu i działaniu na rzecz bezpieczeństwa pomijać tradycyjnej, „klasycznej” części sfery informacyjnej, która przecież nadal funkcjonuje i jako taka musi być uwzględniana w myśleniu i działaniu na rzecz bezpieczeństwa nie tylko informacyjnego
Description: In matters related to understanding of information security, there is of considerable chaos increased by promotion (often on the basis of thoughtless duplication of the other views) incorrect and inaccurate concepts, not reflecting the current state of knowledge. It is also worth noticing that the considerations referring to information security very often take the inclusive form, limited only to the protection of classified and confidential information, cyberspace and phenomena taking place there, as well as, applied techniques and tools. Recognizing the increasing role and importance of information technology, we can not, thinking and acting for the security, skip the traditional, classical past of the taken into account in the way of thinking and acting for security, not only the its information sphere

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics