Bezpieczeństwo a obronność (dylematy ontologiczno-epistemologiczne)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo a obronność (dylematy ontologiczno-epistemologiczne)
Autor: Szulc, Bogdan M.
URI: http://hdl.handle.net/11331/1380
Date: 2016
Źródło: Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, 2016, s. 9-23
Abstract: Przedmiotem rozpatrywań prezentowanych w rozdziale są przede wszystkim różnice między naukami o bezpieczeństwie i naukami o obronności. Odnosząc się do dotychczasowych prac w obu dziedzinach autor wskazuje ich rodowód i konieczność rozróżnienia przedmiotu badań. O ile obie dyscypliny mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych posługiwać się mogą jednolitą metodologią, o tyle rozróżnienie ich przedmiotów poznania jest traktowane jako warunek konieczny funkcjonowania tych dyscyplin. Takie rozróżnienie jest efektem przemyśleń i końcową propozycją autorską. Propozycja ta wyraźnie wskazuje różnice i określa wyznaczniki epistemologiczno–ontologiczne obu dyscyplin
Description: The subject in question presented in the chapter are among others the differences between safety and defence sciences. Taking into consideration former works in both fields, the author demonstrates their origin and the need of the differentiation of the subject of research. While both disciplines are within social sciences, they can use homogeneous methodology, the differentiation of the subjects of their cognition is considered as prerequisite (sine qua non) for the functioning of both disciplines. Such differentiation is the result of consideration and final author’s suggestion. The suggestion demonstrates clearly the differences and describes epistemological-ontological determinants of both disciplines

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics