Broń nieśmiercionośna - współczesne technologie i przyszłe rozwiązania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Broń nieśmiercionośna - współczesne technologie i przyszłe rozwiązania
Tytuł równoległy: Non-Lethal weapon - modern technology and future solutions
Autor: Kwiecińska, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/1293
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 271-281
Abstract: Wraz ze wzrostem zaangażowania wojsk w operacje o charakterze pokojowym i reagowania kryzysowego, a także zmianą podejścia do osiągania celów operacji (osiągamy cel powodując minimalne straty po stronie własnej i przeciwnika) pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia stojące przed wojskami. Są to głównie sytuacje, w których użycie broni letalnej jest niewłaściwe i może powodować niepotrzebny rozlew krwi. Aby temu zapobiegać wojska jako alternatywę i uzupełnienie podstawowego uzbrojenia, wykorzystują broń nieśmiercionośną. Jest to broń, której jak wskazuje nazwa nie jest celem zabicie przeciwnika, lecz uzyskanie krótkotrwałego stanu jego niefunkcjonowania. Oddziałuje nie tylko na siłę żywą, ale także na pojazdy czy budynki/urządzenia. Obecnie w zastosowaniu są takie jej rodzaje jak: chemiczna, elektryczna, elektromagnetyczna, akustyczna czy optyczna. W przyszłości w zastosowaniu znajdzie się m. in. Active Denial System do emitowania energii mikrofalowej powodującej uczucie oparzenia czy elektryczny stoper pojazdów powodujący wyłączenie zasilania obwodów elektrycznych.
Description: In this day and age there have appeared new challenges and threats the troops have to face along with increased troops involvement in the peacekeeping and crisis response operations, and the change of approach to the goal achievement operations (achieving targets with minimal damages or losses on one’s own side and the opponent’s). These are mainly situations in which the use of lethal weapons is wrong and can lead to unnecessary bloodshed. In order to prevent it, military forces use nonlethal weapons as an alternative and complement to the basic weapons. It is the kind of weapon, whose goal is, as its name suggests, not to kill the enemy, but to achieve a short-term condition of its non– performance. It affects not only the living power, but also vehicles or buildings / devices. Currently, the following kinds of weapon are in the use: chemical, electrical, electromagnetic, acoustic or optical. In the future one will apply, among many things, an Active Denial System to emit microwave energy causing the feeling of burning and an electric vehicle timer causing the power-down of electric circuits.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics