Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle europejskich emigrantów w USA

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle europejskich emigrantów w USA
Tytuł równoległy: The visions of (third) Europe in thoughtfulness of European immigrants in the United States
Autor: Wierzbicki, Sławomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/1285
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 163-181
Abstract: Celem niniejszej pracy jest subiektywne zbadanie wybranych wizji budowy Europy Środkowo-Wschodniej w myśl koncepcji i założeń polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Konstrukcja niniejszej pracy podyktowana próbą osiągnięcia odpowiedzi na powyższy problem badawczy. Początkowo autor poddaje pod refleksje rozważania wstępne, poświęcone sytuacji politycznej regionu w okresie przed i po zakończeniu II wojny światowej oraz konotacjom poświęconym „trzeciej Europie”. Następnie przedstawia dualistyczną problematykę uchodźstwa–emigracji, bazując na konkretnych przykładach i statystykach. Ponadto analizuje retorykę decydentów względem rozwiązań federacyjnych w Europie Środkowej, biorąc za punkt widzenia polską i amerykańską administrację rządową. W dalszej części pracy porusza działalność forum emigracyjnego i powstałych inicjatyw mających na celu przekonanie amerykańskiej opinii o konieczności federacji regionu. Na koniec zaś autor charakteryzuje Stany Zjednoczone Europy Środkowej zaproponowane przez polskiego męża stanu Anatola Mühlsteina, jako najlepszą odpowiedz za emigracyjne zapotrzebowanie federacyjne w naszym regionie.
Description: The aim of this work is not be exhaustive, but merely a subjective vision of building investigate selected Central and Eastern Europe in accordance with the concepts and assumptions of Polish emigration in the United States of America. The design of this study dictated by an attempt to achieve a response to this research problem brought the author to adopt the following structure. Initially, the author puts the preliminary considerations reflections dedicated to the political situation in the region in the period before and after the Second World War, together with connotations devoted to the "third Europe." Secondly presents a dualistic refugee– migration issues, based on concrete examples and statistics. Then analyzes the rhetoric of decision–makers with respect to federal solutions in Central Europe, taking as a point of view of Polish and American government. Next moves exile forum activity and resulting initiatives aimed at convincing the American opinion on the need for the federation of the region. At the end of the author characterizes the United States of Central Europe proposed by the Polish statesman Anatol Mühlstein, as the best answer for the federal Immigration needs in our region.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics