Psychospołeczne implikacje bezrobocia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Psychospołeczne implikacje bezrobocia
Tytuł równoległy: Psychosocial implications of unemployment
Autor: Harasim, Konrad
URI: http://hdl.handle.net/11331/1281
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 2(2), s. 110-122
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych skutków psychospołecznych, jakie powoduje bezrobocie. Przedmiotem artykułu jest współczesna identyfikacja następstw bezrobocia: dezintegracji i wykluczenia społecznego, braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych; destrukcyjnym wpływie na dobrostan psychiczny jednostki i jej otoczenia oraz zjawiska patologii społecznej. Następstwa bezrobocia negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa jednostki: bezpieczeństwa personalnego, społecznego, ekonomicznego. Masowa skala i dynamika bezrobocia wymaga stałego monitoringu i działań ze strony polityki publicznej. Tym bardziej, że największą grupa ludzi pozostających bez pracy to wykształceni młodzi ludzie tzw. Generacja NEET.
Description: The purpose of the article is to present the negative psychosocial effects that are caused by unemployment. The subject of the article is a contemporary identification of the consequences of unemployment: disintegration and social exclusion, lack of opportunities to satisfy basic material needs; destructive influence on the well-being of the individual and its environment; the phenomenon of social pathology. The consequences of unemployment negatively affect the individuals sense of security: the personal, social, and economic one. Mass character of the scale of unemployment and its dynamics require constant monitoring and action taken by the public policy, especially that the largest group of unemployed people is the so-called NEET generation – educated young people.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics