Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa zdrowotnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa zdrowotnego
Tytuł równoległy: Psychological mechanisms of health safety
Autor: Florczak, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1280
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 2(2), s. 97-110
Abstract: Artykuł podejmuje tematykę psychologicznych mechanizmów bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby ale również stan fizycznego, społecznego i umysłowego dobrostanu. Stąd zdrowie możemy podzielić na fizyczne (somatyczne) i psychiczne. Zdrowie i bezpieczeństwo są uważane za najważniejsze wartości dla człowieka Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo zdrowotne są przede wszystkim czynniki psychiczne, fizyczne i środowiskowe. W niniejszym artykule przeanalizowane są dwa pierwsze. Czynniki somatyczne odnoszą się do czysto biologicznych aspektów życia organizmu, psychologiczne do zdolności adaptacyjnych i społecznych. Psychosfera z jednej strony kształtuje bezpieczeństwo zdrowotne poprzez odpowiednie mechanizmy, ale z drugiej mechanizmy te w niektórych interakcjach mogą stać się problemami, które szerzej wyjaśnione zostały w ostatniej części pracy.
Description: The article raises a subject of psychological mechanism of health safety. At the beginning of deliberations a term of health with its classic division was introduced. Health is not merely the absence of disease but also a state of physical, social and mental welfare. Hence, health can be divided into physical (somatic) and psychological. Health and safety are considered the most important value for human. Factors affecting health safety are primarily mental, physical and environmental. The article examines the first two. Somatic factors relate to purely biological aspects of life of an organism, while psychological to adaptability and societal. Through appropriate mechanisms psychosphere forms health safety on the one hand, but on the other the mechanisms in some interactions can pose problems that are explained more extensively in the last part of the work.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics