Patriotism in the face of modern threats

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Patriotism in the face of modern threats
Tytuł równoległy: Patriotyzm w obliczu współczesnych zagrożeń
Autor: Kos, Olgierd; Sienkiewicz-Kaya, Hanna; Zakrzewska, Sylwia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1269
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 1(2), s. 115-124
Abstract: Patriotism as a socio-political attitude having its expression in love of the homeland and the nation, inextricably linked with the willingness to make sacrifices for the common good, repeatedly evolved over the centuries, while at the same time often distorted and deformed for the need of existing ideology. Currently, there is a crisis of patriotic-defense values as well as a kind of collapse of patriotic attitudes of Poles. The cause of the state of affairs is the largely advancing globalization processes that make human the citizen of the world and giving almost unlimited possibilities in the socio-political system. In the face of the recent worsening diffusion of cultures, a sense of their own identity, culture and patriotic awareness becomes crucial, allowing for nurturing the values fundamental to our nation and its secure survival.
Description: Patriotyzm jako postawa społeczno-polityczna mająca swój wyraz w umiłowaniu ojczyzny i narodu, nierozerwalnie związana z gotowością do ponoszenia ofiar dla ich ogólnego dobra wielokrotnie ewoluowała na przestrzeni wieków, będąc jednocześnie niejednokrotnie wypaczaną i deformowaną na potrzeby istniejących ideologii. Obecnie obserwuje się kryzys wartości patriotyczno-obronnych jak również swoisty upadek postaw patriotycznych Polaków. Przyczyną zaistniałego stanu rzeczy są w znacznej mierze postępujące procesy globalizacyjne, czyniące z człowieka obywatela świata i dające mu wręcz nieograniczone możliwości w układzie społeczno-politycznym. W obliczu nasilającej się w ostatnim czasie dyfuzji kultur niezwykle istotne staje się poczucie własnej tożsamości, kultury i świadomości patriotycznej, pozwalające na pielęgnowanie wartości fundamentalnych dla naszego narodu i jego bezpiecznego przetrwania.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics