Ocena skuteczności stosowania monitoringu komputerowego w wybranym stadzie krów mlecznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena skuteczności stosowania monitoringu komputerowego w wybranym stadzie krów mlecznych
Tytuł równoległy: Assess the efficacy of computer monitoring in selected herd of dairy cows
Autor: Gajownik-Łazuga, Katarzyna; Niedziałek, Grażyna; Salamończyk, Ewa [promotor pomocniczy]
Promotor: Niedziałek, Grażyna; Salamończyk, Ewa [promotor pomocniczy]
URI: http://hdl.handle.net/11331/1268
Date: 2016
Abstract:
 
Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności stosowania monitoringu komputerowego w wybranym stadzie krów mlecznych na terenie województwa lubelskiego. Badania prowadzono w stadzie bydła rasy holsztyńsko – fryzyjskiej, w okresie od 2012 do 2015 roku, objęto nimi 236 krów mlecznych, w laktacji 305 – dniowej. Badania wykonano w oparciu o analizę materiałów systemu zarządzania komputerowego zebranych podczas wizyt w gospodarstwie oraz raportów wynikowych z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz dokumentacji otrzymanej od właściciela gospodarstwa i zootechnika. Dane wyjściowe do analizy pochodziły z tabulogramów kontroli użytkowości mlecznej, prowadzonej metodą A4. Dokonano oceny stada i analizy wyników przed założeniem systemu zarządzania komputerowego w okresie od 2012-2013, oraz po założeniu systemu w okresie od 2014-2015r. W pracy przeanalizowano: system zarządzania komputerowego w oparciu o jego funkcje, wydajność mleka przed i po założeniu systemu komputerowego za 305 dni doju w laktacji - I, II, III, IV, V i VI oraz z podziałem na grupy produkcyjne z uwzględnieniem wydajności dobowej – I (0-15kg), II (15-20 kg), III (20-25 kg), IV (< 25 kg). Parametry rozrodu w ocenianym stadzie przeanalizowano na podstawie wskaźników tj: indeks inseminacji, okres międzyciążowy, okres międzywycieleniowy. Aktywność dobową krów z uwzględnieniem zachowania około żywieniowego oceniono dzieląc stado krów na grupy produkcyjne. Obserwacje etologiczne prowadzono przez rok, dwa razy w miesiącu w poszczególnych grupach produkcyjnych. Wszystkie uzyskane wyniki dotyczące parametrów mleka, wskaźników rozrodu, aktywności, zachowania w grupie zwierząt objętych badaniami wskazują na efektywność zainstalowanego komputerowego monitoringu stada krów mlecznych. System wpływa na poprawę efektywności produkcji, jakości mleka oraz dobrostanu zwierząt.
 
The aim of the study was to assess the efficacy of computer monitoring in selected herd of dairy cows in the Lublin province. The study was conducted in a herd of cattle Holstein - Friesian, in the period from 2012 until 2015, it included 236 dairy cows in lactation 305 - day. The study was performed based on the analysis of materials management system computer collected during visits to the farm and reports resulting from the Polish Federation of Cattle Breeders and Dairy Farmers and documentation received from the owner of the farm and zootechny. Output data for the analysis came from the program listings out milk utility, run by A4. The stock assessment and analysis of the results was made before the foundation of the computer management system in the period from 2012-2013, and after the founding of the system in the period from 2014-2015r. The study examined: system management computer based on its functions, milk yield actual before and after the founding of the computer system for 305 days of milking and lactation full of I, II, III, IV and more, and divided into groups of production: I, II, III , IV. Reproductive parameters evaluated in the herd were analyzed on the basis of such indicators: the index of insemination period between pregnancy period between calving. Activity of daily cows taking into account the behavior of some nutritional rated by dividing a herd of cows on the production groups. Ethological observations were carried out for a year, two times a month in various production teams. All obtained indicators of milk parameters, indicators of reproductive activity, group behavior of animals covered by the study indicate the effectiveness of the installed computer monitoring of the dairy herd. The system improves the efficiency of production and milk quality and animal welfare.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics