Reakcje wybranych państw Zachodu wobec "Arabskiej Wiosny"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piskorz, Anna
dc.date.accessioned 2017-04-05T10:45:58Z
dc.date.available 2017-04-05T10:45:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2015, nr 2(1), s. 120-133 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1255
dc.description This article deals with the Western countries reaction on “Arab Spring” phenomenon (a revolutionary wave of demonstration and protests against the power of country), especially the United States, Germany and France. The selection of countries was based on the following criteria: first of all, the US is a major power in the World and a member of North Atlantic Treaty Organization; secondly, France and Germany are main European players due to European Union membership. Additionally, France maintains good relations with North African countries, while Germany is more neutral and represents economic power within the European continent, which might gain the trust of Arabic World. en
dc.description.abstract Artykuł został poświęcony reakcji krajów zachodniej części globu na zjawisko „Arabskiej Wiosny” (rewolucyjnej fali demonstracji i protestów przeciwko panującej władzy) na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Wybór państw dokonano w oparciu o następujące kryteria: po pierwsze – USA są mocarstwem globalnym i członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego; po drugie – Francja i Niemcy należą do istotnych graczy europejskich ze względu na przynależność do struktur Unii Europejskiej. Dodatkowo Francja posiada dobre relacje z krajami Afryki Północnej, natomiast Niemcy są bardziej neutralne i stanowią potęgę gospodarczą w obrębie własnego kontynentu, co może budzić zaufanie świata arabskiego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Afryka Północna pl
dc.subject Arabska Wiosna Ludów pl
dc.subject Bliski Wschód pl
dc.subject Zachód pl
dc.subject Arab Spring en
dc.subject Middle East en
dc.subject North Africa en
dc.subject West en
dc.title Reakcje wybranych państw Zachodu wobec "Arabskiej Wiosny" pl
dc.title.alternative The reactions of western countries to "Arab Spring" en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics