Bezpieczeństwo żołnierzy. Czy gaz łzawiący i oślepiająca broń laserowa powinny być legalną bronią? Uwagi na tle postępu technologicznego

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szpak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-03-31T10:08:55Z
dc.date.available 2017-03-31T10:08:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 1(2), s. 29-39 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1248
dc.description International law of armed conflict governs the conduct of hostilities and includes rules designed to ensure “humanizing” military actions. One of these principles is the prohibition of causing unnecessary suffering of soldiers. Based on this principle many prohibitions on the use of certain types of weapons were introduced to treaty law of armed conflict, for example chemical weapons, biological weapons, anti-personal landmines, cluster bombs and blinding laser weapons. Some of these prohibitions are challenged especially given the technological and medical development. Questions are asked, including “is it better to be dead or blind?” which are an argument in favor of regulating the use of certain weapons and not their complete ban, as in the case of blinding laser weapons, which applies to this question. The article presents arguments for and against prohibiting the use of above all blinding laser weapons and tear gas. On this basis, the reader will be able to form an opinion on the title topic. en
dc.description.abstract Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych reguluje prowadzenie działań zbrojnych i zawiera zasady mające zapewnić ich „humanitaryzację”. Jedną z takich zasad jest zasada niezadawania zbędnego cierpienia żołnierzom. W oparciu o tę zasadę wprowadzono do traktowego prawa konfliktów zbrojnych wiele zakazów używania określonych rodzajów broni, np. broni chemicznej, biologicznej, min przeciwpiechotnych, bomb kasetowych czy oślepiającej broni laserowej. Niektóre z tych zakazów są kwestionowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę postępujący rozwój technologiczny i medyczny. Stawiane są pytania typu „czy lepiej jest być martwym czy niewidomym?”, które mają stanowić argument na rzecz regulowania użycia pewnych broni, a nie ich zupełnego zakazywania, jak w przypadku oślepiającej broni laserowej, której dotyczy to pytanie. W artykule przedstawione zostaną argumenty za i przeciw zakazom używania przede wszystkim oślepiającej broni laserowej i gazu łzawiącego. Na tej podstawie Czytelnik będzie w stanie wyrobić sobie zdanie na tytułowy temat. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Broń pl
dc.subject Broń autonomiczna pl
dc.subject Broń chemiczna pl
dc.subject Konflikty zbrojne pl
dc.subject Prawo międzynarodowe pl
dc.subject Armed conflicts en
dc.subject Autonomous weapon en
dc.subject Chemical weapon en
dc.subject International law en
dc.subject Weapon en
dc.title Bezpieczeństwo żołnierzy. Czy gaz łzawiący i oślepiająca broń laserowa powinny być legalną bronią? Uwagi na tle postępu technologicznego pl
dc.title.alternative Safety of soldiers. Should tear gas and blinding laser weapons be legal weapons? Remarks in light of the technological progress en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics