Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce
Tytuł równoległy: Education as one of guarantors of security in Poland
Autor: Łukawska, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1240
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 2(2), s. 144-154
Abstract: Wychowanie i kształcenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła państwa i jego bezpieczeństwo według teorii Josepha Nye opiera się o dwa segmenty tzw. ,,twardą siłę” i ,,miękką siłę”. Oba komponenty składają się na „rozważną potęgę”. Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa należy, zatem rozpatrywać nie tylko potencjał ekonomiczny i geograficzny, ale również czynniki wpisane w strategię „soft power”. W artykule podjęto próbę zdefiniowania terminu bezpieczeństwa oraz sposobu jego zapewnienia przez edukację. Poruszono zagadnienia związane z obecną sytuacją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Europie. Artykuł ukazuje, iż w współczesnym świecie należy zredefiniować pojęcie bezpieczeństwa oraz środki, które je zapewniają.
Description: Education and training is a very important element of defense. Strength of the state and its security according to Joseph Nye’s theory is based on two segments, so-called “hard power” and “soft power”. Both components make up the “smart power”. Analyzing the issue of national security we should, therefore, consider not only the economic potential and geographical factors but also factors that are part of the soft power strategy. This article attempts to define the term of security and the way to ensure it through education. The issues with the current situation in terms of ensuring security in Europe are also raised. The article shows that in the modern world the concept of security and means to provide it must be redefined.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics