Przestrzeń pozaziemska obszarem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Kosmiczny wymiar bezpieczeństwa Polski

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przestrzeń pozaziemska obszarem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Kosmiczny wymiar bezpieczeństwa Polski
Tytuł równoległy: Space as an interst area of security studies. Polish security in space
Autor: Kiszka, Krystian
URI: http://hdl.handle.net/11331/1238
Date: 2016
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016, nr 2(2), s. 57-67
Abstract: Bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. W XX wieku dla zaspokojenia tych potrzeb ludzkość oderwała się od Ziemi, wyruszając w kosmos. Z czasem orbita okołoziemska zaroiła się od satelitów (telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, obserwacyjnych, meteorologicznych, szpiegowskich), które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie, ale również kosmicznych śmieci, które stanowią wyzwanie dla dalszej ekspansji. Na postrzeganie kosmosu w czasach zimnej wojny wpływała rywalizacja militarna światowych mocarstw (Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 roku zakłada wykorzystywanie ciał niebieskich wyłącznie do celów pokojowych). Współcześnie działalność związana z kosmosem to również źródło generujących rozwój technologiczny innowacji, czemu ma służyć np. powołana w 2014 r. Polska Agencja Kosmiczna.
Description: Security means to meet such needs as: the existence, survival, wholeness, identity, independence, peace, possession and confidence in development. In the twentieth century, mankind to satisfy its needs, went into the outer space. Currently, Earth orbit is full of satellites (communications, navigation, surveillance, meteorological, spy) which affect our daily lives, but also space garbage, which are a challenge for further expansion. Military competition during the Cold War led to the recognition that the space will be used only for peaceful purposes (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967). Nowadays activities in space is also a source of innovations generating technological development. This is one of the tasks of Polish Space Agency, created in 2014.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics