Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0
Tytuł równoległy: A motor disabled person as a Consumer 3.0
Autor: Maciaszczyk, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/1230
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 39 (112) 2017, s. 55-62
Abstract: W niniejszej publikacji przybliżono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta 3.0 oraz przedstawiono zestaw cech charakterystycznych dla współczesnego konsumenta. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Podstawą do napisania opracowania były jakościowe badania przeprowadzone na celowo dobranej próbie konsumentów niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny. Uzyskane wyniki upoważniają do postawienia tezy, iż względnie młodzi konsumenci niepełnosprawni ruchowo legitymują się cechami wspólnymi oraz przejawiają szereg zachowań, które spełniają założenia bycia konsumentem 3.0.
Description: The author of the publication presents issues connected to consumer 3.0 and presents a set of characteristics peculiar to the modern consumer. The article has a conceptual character. The basis for the research part of the paper are qualitative examinations conducted on a research group of suitably selected physically disabled consumers living in the Lubelskie Region. The achieved results authorize to express the thesis that comparatively younger physically disabled consumers share common features, as well as display the sequence of behaviours that allow to categorize them as consumers 3.0.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics