Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych
Tytuł równoległy: Marketing communication and the digitization of market processes
Autor: Wyrwisz, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1225
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 39 (112) 2017, s. 43-53
Abstract: Niniejsza publikacja na celu wskazanie znaczenia oraz uwarunkowań komunikacji marketingowej w kontekście digitalizacji procesów rynkowych. Istnienie społeczeństwa informacyjnego, cyfryzacja konsumpcji, rozwój technologii dający możliwość tworzenia treści i uczestnictwa w wirtualnych społecznościach warunkuje stosowanie odpowiedniej komunikacji z rynkiem. Wymaga ona odpowiedniego planowania i wykorzystywania narzędzi dających możliwość interakcji z odbiorcami. Szczególną rolę przypisuje się tutaj mediom społecznościowym i technologiom mobilnym. W oparciu o badania własne oraz zasoby Internetu w artykule ujęto charakterystykę digitalizacji jako zjawiska rynkowego, podejście do konsumenta digitalnego, wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych w warunkach cyfryzacji. Zaprezentowane zostanie również studium przypadku.
Description: The purpose of the article is to indicate the meaning and conditioning of marketing communication in the context of the digitization of market processes. Existence of the information society, digitization of the consumption, technological development giving the possibility of content creation and participation in virtual communities are conditioning for applying proper communication with the market. It requires appropriate planning and using tools giving the possibility of interaction with recipients. The particular role is being assigned to the social media and mobile technologies. Based on personal examination and Internet resources a characterization of digitization as the market phenomenon was included in the article, approach towards the digital consumer, the use of methods and marketing tools in conditions of digitization. The article will also present a case study.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics