Status upoważnionego przedsiębiorcy jako instytucjonalny stymulator procesu wymiany towarowej i rozwoju zarządzania poprzez zaufanie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Status upoważnionego przedsiębiorcy jako instytucjonalny stymulator procesu wymiany towarowej i rozwoju zarządzania poprzez zaufanie
Tytuł równoległy: The status of an authorized economic operator as an institutional stimulator of the process of trade and development management through trust
Autor: Mroziewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/1224
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 39 (112) 2017, s. 25-42
Abstract: W niniejszym opracowaniu przedstawiono funkcje instytucji upoważnionego przedsiębiorcy w prawie celnym, jej rolę w zakresie rozwoju procesów wymiany towarowej w aspekcie koncepcji efektywności adaptacyjnej D.C. Northa, korzyści, jakie osiąga upoważniony przedsiębiorca z przyznanego mu statusu przez organy celne oraz efekty analizy porównawczej procesów zarządzania poprzez zaufanie realizowanych w dwóch losowo wybranych przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne i posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy.
Description: This study shows the function of an authorized economic operator in the framework of customs law, its role in the development of processes of trade in terms of D.C. North's concept of efficiency of adaptability, the benefits achieved by an authorized economic operator from the status granted by the customs authorities, the effects of a comparative analysis of management processes through trust implemented in two randomly selected enterprises that provide logistics services and have the status of an authorized economic operator.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics