Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu
Tytuł równoległy: Inter-organizational co-operation from the perspective of management science
Autor: Pietruszka-Ortyl, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1223
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 39 (112) 2017, s.11-23
Abstract: Opracowanie jest teoretycznym studium koncentrującym się na przedstawieniu ewolucji współpracy międzyorganizacyjnej w perspektywie nauk o zarządzaniu. Punktem wyjścia jest dyskusja istoty terminu kooperacja. Kolejno, w ogólnym zarysie, scharakteryzowano rozwój form koegzystencji organizacji w środowisku międzynarodowym – od konkurencji, po współpracę i koopetycję. Następnie dokonano prezentacji ewolucji form współpracy międzyorganizacyjnej – od aliansów bilateralnych, po porozumienia multilateralne aż po sieci aliansów. Finalnie zaprezentowano podstawowe założenia wyłaniającego się współcześnie paradygmatu sieciowego.
Description: The paper is a theoretical study focused on the presentation of the evolution of interorganizational cooperation in the perspective of management sciences .The starting point is the discussion dedicated to the essence of term cooperation. Subsequently, in general terms, development of new forms of organization coexistence in the international environment - from the competition after cooperation and coopetition – is characterized. Then, the presentation of the evolution of forms of interorganizational cooperation – from bilateral alliances, multilateral agreement until after the network of alliances – is complete. Finally, the main assumptions of the emerging contemporary network paradigm are presented.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics