Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny
Autor: Tyluś, Urszula
URI: http://hdl.handle.net/11331/1219
Date: 2012
Źródło: Edukacja wczoraj, dziś i jutro. Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, t. 3, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2012, s. 92-115.
Abstract: Giving equal opportunities with regard to education is a serious social problem because the right to education is the priority Assumption of the democratic societies. In the context of theresearch introduced to equalize the educational chances, it can be noticed that the undertaken actions are meaningful. However, on some Fields they are not much effective and therefore not sufficient ennough and they require some improvements not only on the field of the school functioning but also in the system area which supports the development of each child.
Description: W społeczeństwie demokratycznym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży to ważny problem społeczny. W kontekście rozpoczętych działań reform oświatowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych można zauważyć, iż podjęte przedsięwzięcia są znaczące, jednak na pewnych płaszczyznach mało efektywne, a w związku z tym niewystarczające, wymagające udoskonaleń nie tylko w obszarze funkcjonowania szkoły, ale również w działaniu systemowym wobec dzieci i młodzieży wymagających kompleksowego wsparcia.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics