Browsing De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016. Nr 2 (2) by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016. Nr 2 (2) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Harasim, Konrad (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych skutków psychospołecznych, jakie powoduje bezrobocie. Przedmiotem artykułu jest współczesna identyfikacja następstw bezrobocia: dezintegracji i wykluczenia społecznego, braku ...
 • Florczak, Agnieszka (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę psychologicznych mechanizmów bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby ale również ...
 • Дашин, Алексей Викторович; Епифанова, Елена Владимировна (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Качественные продукты питания – это основа для обеспечения здоровья нации. В России действует Закон «О защите прав потребителя», однако некачественные продукты питания остаются в магазинах. Решить вопрос продовольственной ...
 • Drzewiecki, Paweł (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestępczości nieletnich jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie – jakie są skutki przestępczości nieletnich dla bezpieczeństwa ...
 • Чепус, Алексей Викторович (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  В процессе анализа источников, описывающих реализацию механизма ответственности исполнительной власти в европейских странах, исследовательский интерес автора был направлен на изучение неоднородности и разнообразия правовых ...
 • Kądziołka, Kinga (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polce. Do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem natężenia wybranych kategorii przestępstw wykorzystana została metoda Warda. ...
 • Ciekanowski, Zbigniew; Wyrębek, Henryk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Ryzyko to zjawisko towarzyszące każdej działalności ukierunkowanej na osiąganie założonych celów. Zjawisko to powstaje z różnych zagrożeń związanych z poniesieniem straty przez przedsiębiorców i inne podmioty gospodarcze. ...
 • Makštutis, Antanas (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Es kann vermerkt werden, dass das Königsberger Gebiet zwar ein Teil Russlands ist, das Territorium dieses Gebietes sich aber schon in der Einflusssphäre der EU und der NATO befindet und von einem System internationaler ...
 • Łukawska, Marta (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Wychowanie i kształcenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła państwa i jego bezpieczeństwo według teorii Josepha Nye opiera się o dwa segmenty tzw. ,,twardą siłę” i ,,miękką siłę”. Oba komponenty składają ...
 • Kiszka, Krystian (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. W XX wieku dla zaspokojenia tych potrzeb ...
 • Medwedewa, Anastazja (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Статья посвящена изучению государственно правового регулирования вопросов адаптации иностранных граждан в правовом поле Российской Федерации. Авторанализирует различные подходы к толкованию категории «миграция» в отечественной ...
 • Puzikov, Ruslan (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Настоящая статья посвящена одной из наиболее острых проблем правовой жизни современной России: формированию на основе принципов научности, обоснованности и целесообразности государственной доктрины национальной безопасности ...
 • Rudnicka, Magdalena (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Artykuł został poświęcony ogólnej charakterystyce Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej. Konstrukcja niniejszej pracy przedstawia wieloaspektowość Policji w kontekście analizy jej ogólnej struktury oraz eksplikacji ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account