Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: Ogród nie plewiony

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: Ogród nie plewiony
Autor: Borkowski, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/1201
Date: 2011-06
Abstract: Inicjalna część książki "Narracje symboliczne" składa się z sześciu rozdziałów i dotyka istotnego dla całości pracy zagadnienia wyobraźni symbolicznej Wacława Potockiego. [...] Pierwszy zespół tekstów, który poddano szczegółowemu oglądowi, wyrasta z Biblii: są to narracje zaczerpnięte z Księgi Wyjścia, Księgi Sędziów oraz Nowego Testamentu.Drugi krąg utworów związany jest genetycznie z bajkopisarstwem, zwłaszcza z tzw. bajką ezopową, trzeci odsyła do zbioru "Gesta Romanorum", czwarty do legend, zaś ostatnią grupę wierszy współtworzą, wysnute z wyobraźni egzystencjalnej poety, historie zakorzenione w codzienności. Druga część książki nazwana "Topika Potockiego: tradycje, innowacje, język symboliczny" składa się z ośmiu rozdziałów i poświęcona jest, uwzględniającej szerokie tło porównawcze, analizie obrazów, motywów, które poeta zaczerpnął z tradycji literackiej i kulturowej (symbolika księgi, człowiek-mikrokosmos, topika teatralna, Chrystus Boski lekarz, symbolika florystyczna i zwierzęca, wiersze "o żywocie ludzkim", fraszki o poezji i poecie, topika żeglugi).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics