Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Swadźba, Jadwiga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
 • Gołębiowski, Artur; Łapińska, Agnieszka (2017)
  Formed in the year 1930, Branch no. 2 of Division II of the Chief of Staff HR of the Polish Army located in Warsaw, unlike other branches, did not function as a country branch of Division II but it was engaged in organizing ...
 • Kalita, Cezary (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Abstrakt: Najbardziej popularna ideą Adama Smitha, tj. podział pracy, jest oparta na szerszym kontekście społecznym, podlegającym ocenom etycznym, a nie tylko efektywności ekonomicznej. Z jednej strony podział pracy ...
 • Andrzejewska, Agnieszka; Podpora, Mariusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Osoby z niesprawnością wzroku mają bardzo ograniczony dostęp do informacji wizualnej. Szczególnie dotkliwy dla nich jest znikomy dostęp do słowa drukowanego, co skutkuje drastycznym zmniejszeniem możliwości kształcenia ...
 • Malesa, Wojciech; Wawrzaszek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Jednym z nieodłącznych elementów religii jest sprawowanie właściwego jej kultu. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce pozostawiają kwestie jego organizacji właściwym organom Kościołów i innych związków ...
 • Stanik-Filipowska, Katarzyna (Akademia Podlaska, 2009)
  Problematyka umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kontrowersji. Mając na uwadze siłę oddziaływania reklamy oraz dążenie do jej właściwej ekspozycji, najkorzystniejsze miejsca na umieszczenie reklam ...
 • Aforyzmy 
  Kobylecka, Danuta (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
 • Stańczyk, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Rok 2010 to początek reform zainicjowanych nową ustawą o finansach publicznych. W artykule tym, autor na tle przemian w sektorze publicznym przedstawia zmiany zachodzące w resorcie obrony narodowej, tj. głównie w obszarze ...
 • Gábor, Ľubomír (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The presented article attempts to explain the actions of heroes in folk tales as manifestation of their ritual initiation progress. This paper concludes with suggestion that the young and underestimated heroes have to ...
 • Wąsowska, Katarzyna; Žukovskis, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Air transport is currently one of the major branches of transport both in the national – and global – economies. It is one of the fastest, most expensive, but at the same time also most effective types of transportation. ...
 • Michalak, Małgorzata (Akademia Podlaska, 2009)
  Osoby chore mają takie same potrzeby rozwojowe jak ludzie zdrowi, lecz napotykają trudności z ich realizacją z powodu ograniczeń i wymagań związanych z choroba przewlekłą Postęp medycyny w chorobach przewlekłych oraz ...
 • Domalewska, Dorota; Urych, Ilona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-08-08)
  Kształtowanie patriotyzmu i tożsamości narodowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania narodu. Ważnym obszarem budowania i wzmacniania patriotyzmu jest sport, który stanowi spoiwo tożsamości narodowej oraz wzmacnia takie ...
 • Szymańska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Tekst omawia kolekcję dokumentów Akta Braci Czeskich znajdujących się obecnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu z perspektywy badań komeniologicznych. Akta te tworzone były na przestrzeni od XVI do XX wieku. Liczne z nich ...
 • Cencič, Majda (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Jan Amos Komenský je seveda tudi vplival na slovensko pedagogiko in didaktiko. O njem so začeli v slovenskem pedagoškem tisku poročati od leta 1871 naprej, najprej več kot o jezi-koslovcu, kasneje kot o pedagogu in zlasti ...
 • Jędrych, Piotr; Naumiuk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Efektywne zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga docenienia i odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i unikatowych cech kapitału ludzkiego oraz wynikającego z nich ...
 • Drabik, Krzysztof (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The author in this article tried to showed the thesis, that in Albert Schweitzer’s works there are thoughts about the nature of the security. The reflection about the right and wrong, peace and war in A. Schweitzer’s thought ...
 • Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw ...
 • Kriviradeva, Bozhidara (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2010)
  The social-economical changes that Republic of Bulgaria has undergone brought along a series of different reforms. One of the most significant reforms is the one conducted in the field of social care and protection of ...
 • Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W Polsce i na świecie coraz szersze zastosowanie mają alternatywne źródła energii, do których należą między innymi: biomasa i biogaz pozyskiwane jako produkty odpadowe rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i gospodarki ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account