Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Johann Amos Comenius (1592, Nivnice in Mähren - 1670, Amsterdam) wird für einen Reformer und Denker der Epoche gehalten, die man Neuzeit nennt. Sein Charakter - neben anderen berühmten Figuren dieser Zeit – war von großer ...
 • Litwiniuk, Przemysław; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Pedagogiczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego skupiały się wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci, pracy nauczyciela i ich odpowiedzialności za przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego, programów i podręczników ...
 • Jówko, Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Tematem artykułu jest problematyka dotycząca ucznia szczególnie uzdolnionego i jego funkcjonowania w kulturze szkoły. Autorka ukazuje występujące trudności edukacyjne uczniów zdolnych w kontekście trzech podstawowych ...
 • Bocian-Waszkiewicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrze-bami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszcza-nia do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem ...
 • Podniesińska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Artykuł poświęcono problematyce uczniów cierpiących na choroby psychiczne i ich edukacji. Opisano cechy charakterystyczne chorób psychicznych wpływające na funkcjonowanie w szkole. Zaproponowano również wskazówki dla ...
 • Dmowski, Rafał (Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2001)
 • Jasińska, Monika (Akademia Podlaska, 2010)
  Treść niniejszego artykułu obejmuje wybrane zagadnienia podkreślające istotę działań menedżera w procesie zarządzania współczesną organizacją. W znacznym stopniu podkreślona została specyfika funkcjonowania organizacji ...
 • Ignyś-Lipowiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje zagadnienie udziału poszczególnych grup akcjonariuszy w zarządzaniu spółką akcyjną. Grupy uwzględnione w artykule to akcjonariusze instytucjonalni, akcjonariusze indywidualni, w tym pracownicy spółki. ...
 • Wagner, Marek (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2014)
  The article constitutes an attempt to describe the participation of Lithuanian forces in the warfare with Turks and Tatars from 1684 to 1699, i.e. from the formation of The Holy League until the Karłowice Treaty. Author ...
 • Kobernyk, Alexander; Osadchenko, Inna; Tkachuk, Larysa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  The article describes philosophical, pedagogical and psychological aspects of Comenius’s scientific ideas based on the analysis of scientific findings of Ukrainian authors in different historical times. It is found that ...
 • Wojewoda-Buraczyńska, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Przepisy prawa odrywają szczególną rolę w inkluzji społecznej. Mogą one w sposób wiążący wpływać na zachowania ich adresatów. Z tego powodu poprawnie skonstruowane przepisy mogą w sposób znaczący wpływać na poprawę sytuacji ...
 • Szafrańska, Anna; Szyszka, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The article deals with legal regulations of the life estate and flat easement contract as discussed in Polish law-related reference sources. The article presents the fundamental provisions, according to which the flat ...
 • Krupa, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Budowa infrastruktury technicznej jest kosztowna, dlatego gminy powinny być zainteresowane partycypowaniem przez inwestorów prywatnych w kosztach takich przedsięwzięć zarówno w formie umowy, jak i poprzez wydanie decyzji ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Artykuł dotyczy instytucji unieważnienia małżeństwa, która podobnie jak rozwód powoduje zerwanie węzła małżeńskiego, lecz warunkowana jest zupełnie innymi przesłankami. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The unity of information from financial reports of economic entities from various countries in the era of globalization takes on particular importance. To achieve such information, harmonization and standardization of ...
 • Brążkiewicz, Bartłomiej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Into his novel Smiritel’naya rubashka dlya geniyev Sergey Arno, a contemporary Petersburg author, entered a number of reflections on the ongoing crisis in Russian as well as world literature. In the way characteristic ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule omówiono, w oparciu o literaturę, archiwalia wydane drukiem oraz archiwalia dotychczas niepublikowane, działalność Urzędu do spraw Wyznań - centralnego organu administracji wyznaniowej PRL, w zakresie utrudniania ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule poddano analizie historyczno-prawnej spór pomiędzy władzami komunistycznymi a Kościołem, dotyczący własności kościelnych majątków poniemieckich położonych na Ziemiach Odzyskanych. Spór, który przez ponad dziesięć ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account