Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ulasiuk, Nadzeya (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Przy nauczaniu języków obcych wiele uwagi poświęca się nauczaniu pisania. W artykule opisano główne rodzaje pisma, których opanowanie sprzyja rozwojowi logicznego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej
 • Szubielska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  The objective of this article is to share the experience of teaching statistics to a blind student at Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin. It discusses three conditions that have to be ...
 • Juszczak, Justyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  Artykuł „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej” jest studium przypadku zespołu „Rabarbar”, działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Siedlce. Grupa teatralna ...
 • Kurkiewicz, Anna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019-01-20)
  Wspólnota, jej postrzeganie i rozumienie stanowi jeden z elementów czy też jedną z płaszczyzn kształtowanie się społeczeństwa. Podstawą konstytucji samej wspólnoty jest założenie u jej fundamentów szeroko pojętego ...
 • Bulińska-Stangrecka, Helena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Postępujący rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce stwarzają więcej możliwości innowacyjnych form pracy. Dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi wspierających wirtualne zarządzanie możliwie ...
 • Gołębiowski, Grzegorz; Melon, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule dokonano analizy porównawczej tendencji upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010. Analiza została dokonana na tle sytuacji gospodarek tych dwu krajów w okresie wybuchu kryzysu finansowego ...
 • Ciszek, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Wróblewski, Ryszard (Akademia Podlaska, 2009)
  Zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jego osiągniecie jest możliwe jedynie dzięki zmianom. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem polega - w istocie rzeczy - na jego tworzeniu oraz wprowadzaniu ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Publikacja porusza problematykę promocji w ujęciu marketingu terytorialnego. Zaistniało wiele zmian od czasów, gdy Ph. Kotler i S.J. Levy zaproponowali szeroką koncepcję marketingu, negując jego dotychczasowe, zawężone ...
 • Borkowski, Jan (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  According to Christian theologists, war is a result of the human sin. Just like the Church teaches the believers how to fight the sin and its results, one of its tasks is also to advise how to prevent and avoid the war by ...
 • Rożej, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W dzisiejszych czasach ludzie mają bardzo różnorodne potrzeby i oczekiwania. Jest to związane z ogromnym rozwojem cywilizacyjnym, jaki można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak podstawą do wszelkich ...
 • Ciszek, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The terrorism and its every forms is the large threat for the present safety, both in the national and global dimension. The possibility of using the arsenals of the mass dazzling by terrorist organizations wakes large ...
 • Kubiak, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Testament własnoręczny, zwany też testamentem holograficznym, to najprostsza forma testamentu przewidziana przez prawo. Spadkodawca może sporządzić taki testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, ...
 • Szymańska, Grażyna (Akademia Podlaska, 2008)
  Zarówno test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, jak i tzw. elektroniczne ucho są najważniejszymi elementami metody Tomatisa. Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej jest podstawowym narzędziem diagnostycznym ...
 • Nowogródzka, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  This paper deals with consumer attitude and behaviour towards organic food. Among other things, it presents a profile of organic food consumers together with an attempt to differentiate them according to their preferences ...
 • Kazheunikau, Yauheni (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  This summary presents the methodical aspects of regional forestry planning in Belarus and Russia using the experience of the economic sectoral plan development for Belarusian state forestry institutions and Russian forestry ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016-06)
  The study provides an outline of interpretation of Maria Konopnicka’s poem, which was inspired by a painting by Václav Brožík Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým (1883). The poem employs Christian imagery (swan, dove, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account