Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Skawińska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmianie uległy zasady dotyczące ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Poniższy artykuł analizuje, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, zagadnienia związane z istotą i funkcją obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami, ...
 • Staszewska, Zdzisława (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011)
  The article is devoted to linguistic means of religions practice so important for spiritual growth of man and his relationship with God. Semantic and functional analyses were conducted on the basis of dialectical data ...
 • Krzywdzińska, Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-01-28)
  Celem artykułu jestanaliza obrazu Polski w państwowej rosyjskiej telewizji w kontekście wprowadzenia nowej ustawy dekomunizacyjnej w Polsce. Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie programy informacyjno-publicystyczne ...
 • Chodowiec, Tomasz (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
 • Besztak, Jarosław (2014)
  The main aim of this article is to show the motif of Christmas Eve in ,,chronicle” and short stories written by Bolesław Prus. I have focused on some writings dating between 1874 and 1889. In my work to show the whole ...
 • Grodecka, Aneta (2017)
  The article discusses the functioning of visual works of art in novels. The author undertakes to reconstruct the stream of such references, analyzing the works of Theodor Fontane, Stefan Żeromski, Stanisław Ignacy ...
 • Jakubczak, Ryszard; Jakubczak, Weronika (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The authors in the article showed the structure of the civil defence in Poland and estimated its quality. The article is rather critical because in the authors’ opinion the country’s defences condition is more far from ...
 • Pawelec, Kazimierz J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Pawelec, Kazimierz J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Siemiątkowski, Jakub (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-12-10)
  Artykuł koncentruje się na aktywności publicystycznej polskich środowisk republikańskich w odniesieniu do zagadnień powiązanych z szeroko pojętą obronnością państwa. Analizie poddane zostały artykuły ukazujące się na łamach ...
 • Dziwulski, Jacek; Harasim, Wiesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W artykule przedstawiono wybrane elementy obsługi klienta mające wpływ na tworzenie wartości dodanej i kreowanie konkurencyjności organizacji na rynku globalnym. Przeprowadzono badania studialne dotyczące obsługi klienta ...
 • Jakubowski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji oraz ich realizacja odgrywa istotne znaczenie dla pobudzenia rozwoju regionów, jakimi są województwa. ...
 • Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Jankowski, Kazimierz; Malinowska, Elżbieta; Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  W pracy przedstawiono dane dotyczące stanu gospodarki ściekowej oraz wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania podstawowych zanieczyszczeń w wybranych gminnych oczyszczalniach ścieków powiatu siedleckiego, opartych na ...
 • Niewęgłowski, Marek; Gugała, Marek; Włodarczyk, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  W artykule przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem było 100 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu przysuskiego (województwo mazowieckie). Zastosowano celowy dobór obiektów do badań spośród gospodarstw ...
 • Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują ...
 • Malinowska, Elżbieta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Energia biomasy jest obecnie najważniejszym i najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej (OZE). Jej udział w strukturze wykorzystania OZE przekracza 98%. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla ...
 • Kruk, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Każde działanie bądź wybór obarczone jest pewnym ryzykiem. Podejmując decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu działań przewiduje się określone efekty w przyszłości, jednak nigdy nie ma pewności jak różne czynniki wpłyną na ...
 • Pakos, Krzysztof (Akademia Podlaska, 2010)
  Nowa koncepcja zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych wiąże się z koniecznością sformowania dużych stacjonarnych jednostek logistycznych, które miałyby zastąpić rozproszone na różnych szczeblach dowodzenia ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account