Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Świtalski, Piotr; Kopówka, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Increasing number of unwanted e-mails has influence on users’ security in the Internet. Today spam e-mails can store potential malicious messages which e.g. can redirect user to fake sites. These messages recently appeared ...
 • Jezierska, Agnieszka (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The myth of Polish Mother has a long tradition and it still influences the concept of motherhood in Poland. This paper is an attempt to show how two polish female writers analyse the problem of raped mothers and the ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Chrostowska-Malak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie określały expressis verbis maksymalnego okresu trwania umowy o pracę na czas określony, lecz nie oznaczało to zarazem, że ustawodawca pozostawił stronom stosunku pracy nieograniczoną ...
 • Chodowiec, Mariusz (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The explores the autobiographical book Już od dawna niekoszernie… (Siedlce 2015), written by author of Claudia Erdheim who lives in Vienna. The novel was translated from German into Polish and follows the story of a ...
 • Kulish, Inna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  On the example of the Yavoriv district of the Lviv region, features of planning of social and economic development of the rural territory located near the border are considered. The positive features that form the com-petitive ...
 • Bernat, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  The article presents a discussion on the current situation of the municipalities, in the context of development. It highlights the key factors reflecting the needs and management capabilities of the municipality allowing ...
 • Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Model Hostede jest bardzo przydatnym narzędziem w procesie rekrutacji. Jednakże w tym artykule będziemy starali się udowodnić, że jest bardziej przydatny w zewnętrznej aniżeli wewnętrznej rekrutacji. Czasami poszczególne ...
 • Skrzypek, Elżbieta; Pinzaru, Florina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  W warunkach zmiennego i konkurencyjnego rynku posiadanie przez przedsiębiorstwo silnej marki umożliwia osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Silną markę, o wysokim kapitale, wyróżnia lojalność wobec marki, ...
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Opracowanie przedstawia istotę związku marketingu i logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Autor próbuje wykazać, że model zarządzania marketingowo-logistycznego stwarza warunki do uzyskiwania ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego, podmiotów publicznych, w tym jednostek przestrzenno-administracyjnych sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, ...
 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2010)
  W warunkach szybkiego rozwoju rynku oraz nasilającej się konkurencji, bez znajomości zasad marketingu nie można być dzisiaj aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia gospodarczego. Obecnie to właśnie marketing ...
 • Nowogródzka, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowej obsługi klienta oraz wpływu, jaki wywiera ona na konkurencyjność w branży hotelarskiej. Wyjaśniono ...
 • Batko, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Strategie naprawcze stosowane w turystyce miasta postsocjalistycznego są interesującym przyczynkiem pozwalającym poznać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób społeczności lokalne potrafią wykorzystywać innowacyjne produkty ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2014)
 • Jurasińska, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Ułasiuk, Kamil (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2013)
 • Wielomski, Adam (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The age of Enlightenment is first of all the epoch of explosion of lay and anticlerical thought. They come into being deistical, agnostic and atheistic systems then. Simultaneously the theology of the 18th century is in ...
 • Faliński, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przedstawia wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007- 2013 przez samorządy terytorialne Mazowsza wszystkich szczebli. Omówiono regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oraz inne ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account