Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bednarczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Artykuł podejmuje zagadnienie przepisów prawnych chroniących zwierzęta domowe w Polsce. Przedstawiono rozwój prawodawstwa w tym zakresie oraz stan obecny. Celem niniejszej publikacji była analiza przepisów prawnych i ...
 • Dabu, Valerică; Guşanu, Ana-Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The authors treat distinctly the concept of right and liberty, in the sense of behaviours, behaviours guaranteed to satisfy some needs by the coercive force of the state. Reveals and criticizes the inconsistencies in the ...
 • Cieśla, Maria; Bogacki, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  The paper presents theoretical and practical analysis of the actual mapping mechanisms involved in the simulation game. In particular, the educational nature of real logistics processes modelling was emphasized. A secondary, ...
 • Kalita, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Units of territorial government have limited financial possibilities to carry out tasks. If they want to meet the demands of the local community and to improve the level of attractiveness of the area occupied by them, ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Grunt, Magdalena (Pracownia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016-12-28)
 • Detyna, Beata; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Presentation of development directions of the Wałbrzych Agglomeration in the context of changes taking place in the area of logistics, including road infrastructure and its accompanying systems is the purpose of this ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Waste generation is an intrinsic feature of economic activity, and its management is a problem dealt with by all societies and economies. The need for waste management arises from the necessity of saving resources, limiting ...
 • Rybalko, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  The main current focus of supply chain management (SCM) is the creation of longterm, mutually beneficial relationships between a company and other participants in the supply chain. Strategic partnerships are a key factor ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Transport w sektorze rolniczym to transport specyficzny zarówno ze względu na przewożone ładunki (inwentarz żywy, towary szybko psujące się), jak też i cykliczność i drogi transportowe (często polne). Jego prawidłowe ...
 • Laskowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia zastosowanie zasad logistyki w branży gastronomicznej. Wskazane zostały nowoczesne rozwiązania logistyczne coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Obecnie ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Łęska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania ...
 • Nowak, Piotr (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-12-10)
  Autor w artykule stawia tezę, że okres w stosunkach międzynarodowych, który nastąpił po zimnej wojnie został już zakończony i obecnie znajdujemy się w kolejnym, któremu nadaje nazwę okresu postlizbońskiego. Dotychczas w ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Chrostowska-Malak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie określały expressis verbis maksymalnego okresu trwania umowy o pracę na czas określony, lecz nie oznaczało to zarazem, że ustawodawca pozostawił stronom stosunku pracy nieograniczoną ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account