Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ebisch, Oktawian; Gunha, Tussavan; Staszak, Olga; Temizsoy, Güllü; Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Action associated with providing high quality water can solve the problem of seriousunemployment in Poland and provide a high standard of health care for the population. Special attention is being attached to observing ...
 • Zieliński, Jacek; Owłaszczenko, Aleksandr (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
  The paper notes that marine-based industries and services generate between 3 and 5 per cent of Europe’s gross domestic product and marine regions account for more that 40 per cent of GDP. Europe is a major world player ...
 • Ptaszek, Robert T. (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The author in this article citing the sociology classics statements regarded, that sociologists forming the nature of the alternative religion movements often go beyond the frames their domains. In this way they have ...
 • Pęksa, Rafał (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
 • Gałek, Beata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Wraz z profesjonalizacją służb wywiadowczych decydenci polityczni zyskali potężne instrumentarium umożliwiające uprawianie aktywnej polityki międzynarodowej. W warunkach szczególnego splotu globalizacji i rewolucji in ...
 • Tkaczyk, Stanisław; Kołuda, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy ...
 • Czernowałow, Aleksander (Akademia Podlaska, 2010)
  Lista podstawowych problemów metodologicznych, które muszą rozwiązywać uczeni ekonomiści w każdym kraju w przypadku kształtowania się, odpowiadającego konkretnej historycznej epoce, systemu instytucjonalnego, powinna ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian ...
 • Kwiecińska, Monika (2016)
  Artykuł prezentuje problematykę obecnie dość popularnego określania konfliktów i wojen jako hybrydowe i pełzające, głównie w kontekście konfliktu ukraińskiego. Scharakteryzowano pojęcie hybrydowy i jego znaczenie w teorii ...
 • Kalita, Cezary (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Skawińska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmianie uległy zasady dotyczące ...
 • Niewiadomski, Artur; Domeradzki, Kornel (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Object classification is a problem which has attracted a lot of research attention in recent years. Traditional approach to this problem is built on a shallow trainable architecture that was meant to detect handcrafted ...
 • Krawczyk, Michał (Akademia Podlaska, 2009)
  Poniższy artykuł analizuje, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, zagadnienia związane z istotą i funkcją obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami, ...
 • Gábor, Ľubomír (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
 • Staszewska, Zdzisława (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011)
  The article is devoted to linguistic means of religions practice so important for spiritual growth of man and his relationship with God. Semantic and functional analyses were conducted on the basis of dialectical data ...
 • Krzywdzińska, Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-01-28)
  Celem artykułu jestanaliza obrazu Polski w państwowej rosyjskiej telewizji w kontekście wprowadzenia nowej ustawy dekomunizacyjnej w Polsce. Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie programy informacyjno-publicystyczne ...
 • Chodowiec, Tomasz (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
 • Besztak, Jarosław (2014)
  The main aim of this article is to show the motif of Christmas Eve in ,,chronicle” and short stories written by Bolesław Prus. I have focused on some writings dating between 1874 and 1889. In my work to show the whole ...
 • Grodecka, Aneta (2017)
  The article discusses the functioning of visual works of art in novels. The author undertakes to reconstruct the stream of such references, analyzing the works of Theodor Fontane, Stefan Żeromski, Stanisław Ignacy ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account