Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ślusarczyk, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia ...
 • Czyżniewski, Marcin (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The Czech Republic struggles with most of the problems related to energy security issues that need to be solved at the level of European Union; that is why the country supports creation of EU energy policy and power ...
 • Lewandowski, Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-10-10)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne. Wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu oraz analiza dokumentów normatywnych pozwoliły na sformułowanie głównego celu pracy, którym jest poznanie ...
 • Sadłowska-Wrzesińska, Joanna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-07-01)
  Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy umożliwiają organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki. ...
 • El Ghamari, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Bezpieczeństwo kulturowe związane z obawami o zachowanie tożsamości staje się powoli odrębną kategorią bezpieczeństwa narodowego (i międzynarodowego) i wprowadzane jest do doktryny strategicznej i polityki kulturalnej ...
 • Jaczyński, Stanisław (2016)
  Polska po 123 lat niewoli, odradzała się w złożonej sytuacji politycznej i gospodarczej. Dwaj główni sąsiedzi – Niemcy i Rosja Radziecka – byli wrogo usposobieni do państwa polskiego. Toteż oba te państwa prowadziły wobec ...
 • Leszczyński, Paweł A. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  W przedstawionym artykule autor dokonuje generalnej charakterystyki polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych oraz położenia geopolitycznego. Polityka bezpieczeństwa narodowego ...
 • Pawłuszko, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Tekst poświęcony jest koncepcji tzw. bezpieczeństwa ontologicznego, rozwijanej przez m. in. Anthony’ego Giddensa i Brenta J. Steele’a na gruncie badań stosunków międzynarodowych. Propozycja ta zakłada, że władze państw ...
 • Krzewniak, Daria (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Bezpieczeństwo stanowi współcześnie jedną z najważniejszych potrzeb ludzi, szczególnie zaś borykających się z różnymi formami niepełnosprawności. Niniejszy artykuł ma na celu określenie istoty bezpieczeństwa osób ...
 • Brejdak, Paulina (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  W artykule przedstawiono zagadnienie określoności prawa. Stanowi ona normatywny nakaz, który realizowany jest przez jasność, precyzyjność przepisów prawnych oraz poprawność legislacyjną. Z uwagi na specyfikę prawa podatkowego ...
 • Żuk, Jadwiga; Walczuk, Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Wśród potrzeb człowieka jedną z najważniejszych jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo socjalne jest pojęciem interdyscyplinarnym. W przypadku bezpieczeństwa socjalnego osób niepełnosprawnych problem ten staje się ...
 • Ledwójcik, Paulina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Właściwie zapewniane bezpieczeństwo społeczne prowadzi do ograniczenia ubóstwa, nierówności. W artykule przedstawiono analizę wpływu migracji na zapewnianie bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie województwa ...
 • Wojciechowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Niniejsza publikacja jest poświęcona prawno-administracyjnym aspektom bezpieczeństwa imprez masowych. Przedstawia się zatem system prawnych warunków ochrony bezpieczeństwa uczestników tychże imprez oraz wątpliwości, co do ...
 • Kopczewski, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Problem kształtowania bezpieczeństwa wyznacza jedno z najważniejszych zadań stojących przed współczesnym państwem. Kluczową rolę w konstytuowaniu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa państwa odgrywa strategia ...
 • Jurewicz, Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemu, w jakim stopniu jest zagwarantowane przez prawodawcę bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów. Artykuł odnosi się do podstawowych aktów prawnych dotyczących ...
 • Czapski, Grzegorz; Stempnik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  Branża turystyczna w Polsce cały czas prężnie się rozwija, dlatego też jej ważnym elementem jest transport. Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie usług transportowych w turystyce, w szczególności zasady ...
 • Jarocka, Paulina; Łyziński, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz minimalizacji ryzyka występującego w trakcie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie zasad uregulowanych odpowiednimi przepisami. Dotyczą ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnorodnych informacji. System informacyjny sprawia, że użytkownik dysponuje narzędziem do podejmowania celowego działania. Informacje stanowią zasoby organizacji. ...
 • Kiszka, Krystian (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Rozważania o wielości wymiarów bezpieczeństwa niebyły by pełne, bez odwołania do płaszczyzny kulturowej. Opowieści, mity, baśnie zawierają społecznie akceptowalne wzorce zachowań, czy interpretacji otaczającej rzeczywistości, ...
 • Szpak, Agnieszka (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych reguluje prowadzenie działań zbrojnych i zawiera zasady mające zapewnić ich „humanitaryzację”. Jedną z takich zasad jest zasada niezadawania zbędnego cierpienia żołnierzom. W oparciu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account